بایگانی

عکس نشریه

پژوهشنامه اسلامی زنان‌ و‌ خانواده

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی(ص) العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

مدیر مسئول:

فاطمه کبری متولیان

سردبیر:

دکتر علی نقی فقیهی

مدیر اجرایی:

سکینه شفیعی

ویراستار علمی :

حسن حیدرزاده

آدرس ایمیل:

iswf.mags@miu.ac.ir


 پایگاه های نمایه شده

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی:

www.sid.ir

پایگاه اطلاعات نشریات کشور:

www.magiran.com

پایگاه مجلات تخصصی نور:

www.noormags.ir

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته
  • اطلاعیه
  • قابل توجه نویسندگان محترم

    مقالاتی که مطابق شیوه نامه نشریه تنظیم نشده باشند, در روند ارزیابی قرار نمی گیرند. لطفا قبل از ارسال مقاله, بخش راهنمای نویسندگان و راهنمای تدوین مقاله مطالعه شود. فایل word و pdf مقالات باید فاقد نام نویسندگان باشد.

    با تشکر

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده

شماره 01,دوره اول (طهورا) بهار 1387

1

عنوان: برخی از قوانین مربوط به حقوق زن

صفحه: 11تا 20

نویسندگان: . ،

کلیدواژگان: .. ،

2

عنوان: آرایش و آراستگی از دیدگاه اسلام

صفحه: 21تا 40

نویسندگان:

کلیدواژگان: .. ،

3

عنوان: المرأة فی نظام الإرث

صفحه: 43تا 88

نویسندگان: خالد الغفوری ،

کلیدواژگان: . ،

4

عنوان: دفاع عقلانی از حقوق زن در اسلام

صفحه: 91تا 118

نویسندگان: مسعود امامی ،

کلیدواژگان: . ،

5

عنوان: نقش زنان در ایجاد و تحکیم عفت عمومی از دیدگاه قرآن

صفحه: 121تا 134

نویسندگان: اسدالله جمشیدی ،

کلیدواژگان: . ،