عکس نشریه

پژوهشنامه تبلیغ و ارتباطات دینی

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی(ص) العالمیة 

محل انتشار : م‍ؤسسه آموزش عالی علوم انسانی

مدیر مسئول:

حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی معصومی

سردبیر:

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن خیری

مدیر اجرایی:

وحید نجف زاده

آدرس ایمیل:

ertebati@miu.ac.ir

---------------------------

تلفن نشریه

025-32133241

 

مترجم: مرتضی ملتی

ویراستار: معصومه اصغری

صفحه آرا : زهرا عزیز زاده

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته
  • اطلاعیه
  • از اساتید و فرهیختگان اهل قلم در عرصه تبلیغ و ارتباطات دینی جهت ارائه مقاله علمی و پژوهشی دعوت به همکاری میشود

دوفصلنامه تخصصی پژوهش‌نامه تبلیغ و ارتباطات دینی

شماره 3,دوره دوم پاییز و زمستان 1393

1

عنوان: مبانی مفاهمه در ارتباط میان فرهنگی

صفحه: 5تا 35

نویسندگان: حسن یوسف زاده ،ابراهیم فیاض ،

کلیدواژگان: ارتباط میان فرهنگی ، مفاهمه ، فطرت ،

2

عنوان: جهانی شدن و آینده نگاری جایگاه فرهنگ اسلامی

صفحه: 37تا 76

نویسندگان: جعفر رحمانی ،رضا ابروش ،

کلیدواژگان: فرهنگ اسلامی؛ جهانی شدن؛ پیشران؛ روند؛ آینده پژوهی ،

3

عنوان: تاثیر مدیریت ارتباطات مجازی بر اخلاق سازمانی

صفحه: 77تا 103

نویسندگان: حسن خیری ،محمد حیدری ،عباس منصورنژاد ،

کلیدواژگان: مدیریت ارتباطات مجازی ، اخلاق سازمانی ، عفت ، اعتماد ، حریم خصوصی ،

4

عنوان: روی آورد قرآنی دعوت،کنش ارتباطی هابرماس و نظریه دریافت هال

صفحه: 105تا 130

نویسندگان: سیدمحمد علی غمامی ،

کلیدواژگان: دعوت ، فطرت ، حکمت ، موعظه ، جدال ، کنش ارتباطی ، رمزگذاری و رمزگشایی ،

5

عنوان: کنکاشی در عقلانیت ارتباطی «پیتر وینچ» در ارتباط با دیگر فرهنگ ها

صفحه: 131تا 155

نویسندگان: داود رحیمی سجاسی ،علی دهقان طزرجانی ،

کلیدواژگان: وینچ ، عقلانیت ، قواعد اجتماعی ،تفسیرگرایی ،