عکس نشریه

مطالعات فلسفی کلامی

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

مدیر مسئول:

دکترحسنعلی اخلاقی امیری

سردبیر:

عبدالله صادقی

مدیر اجرایی:

سیدعلی واعظ زاده

ویراستار علمی :

سیدصادق حیدری

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دو فصلنامه انجمن مطالعات فلسفی کلامی

شماره 5,دوره سوم بهار و تابستان 1393

1

عنوان: مؤلفه‌های اثرگذار در تمدن نوین اسلام (آرمان‌شهر)

صفحه: 5تا 18

نویسندگان: عبدالله صادقی ،

کلیدواژگان: تمدن ، آرمان‌شهر ، ساختار ، نقشه راه ، مدل نیازها ، طبقه‌بندی علوم ، دین ، علم ، آینده. ،

2

عنوان: رابطه ایمان و تجربه دینی از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی

صفحه: 19تا 38

نویسندگان: سید محراب الدین کاظمی ،

کلیدواژگان: ایمان ، تجربه ، تجربه‌های دینی ، تجربه نبوی ، عقاید ، زبان دین. ،

3

عنوان: گریه بر امام حسین در دایره بدعت و سنت

صفحه: 39تا 54

نویسندگان: محمدهادی عباسی ،

کلیدواژگان: گریه ، بدعت ، امام حسین(ع) ، سنت پیامبر(ص). ،

4
5