عکس نشریه

سخن تاریخ

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

مدیر مسئول:

دکتر نعمت الله صفری فروشانی

سردبیر:

دکتر نعمت الله صفری فروشانی

ویراستار علمی :

علی رضا جوهرچی

صفحه آرا: علی قنبری مترجم: مرتضی بارانی

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته
  • اطلاعیه
  • بدینوسیله به اطلاع می‌رساند سامانه نشریه دو فصل نامه علمی ترویجی سخن تاریخ راه اندازی شده است؛ علاقمندان، پژوهشگران و نویسندگان محترم می‌توانند مقالات خود را از طریق سامانه به نشریه ارسال نمایند. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای نویسنده مراجعه فرمایید.

دو فصل نامه علمی ترویجی سخن تاریخ

شماره 18,دوره ششم پاییز و زمستان 1392

1

عنوان: کم و کیف روابط تجاری میان ایران و مصر، مطالعه موردی؛ عصر سلجوقی و فاطمی

صفحه: 9تا 25

نویسندگان: جرج.ت.اسکنلن ،محسن رحمتی ،

کلیدواژگان: تجارت ، فاطمیان ، سلجوقیان ، مصر ، ایران ،

2

عنوان: رویکرد به سنت در جدال با مدرنیسم در گفتمان تاریخی امام خمینی(ره)

صفحه: 27تا 50

نویسندگان: مرتضی شیرودی ،

کلیدواژگان: امام خمینی(ره) ، سنت ، مدرنیسم ، گفتمان ، انقلاب اسلامی ،

3

عنوان: سنجش خاستگاه و نقش طبقات متعدد اجتماعی در جنبش ملی شدن صنعت نفت

صفحه: 51تا 72

نویسندگان: محمدامیر شیخ نوری ،شیدا صابری ،

کلیدواژگان: طبقات اجتماعی ، جبهه ملی ، مصدق ، استعمار انگلیس ، ملی شدن نفت ،

4

عنوان: حنفی‌های اصفهان پیش از صفویه، بررسی علل توسعه و منازعه آنان با شافعی‌ها و حنبلی‌ها

صفحه: 73تا 94

نویسندگان: ساسان طهماسبی ،

کلیدواژگان: اصفهان ، حنفی ، شافعی ، معتزله ، سلاجقه ،

5

عنوان: مسأله پیش‌گیری مدیریت تعارض‌ در مدینه عصر رسول خدا(ص)

صفحه: 95تا 118

نویسندگان: حسین قاضی‌خانی ،

کلیدواژگان: رسول خدا(ص) ، تعارض ، تنش ، تکنیک ، مدینه ،