عکس نشریه

سخن تاریخ

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

مدیر مسئول:

دکتر نعمت الله صفری فروشانی

سردبیر:

دکتر نعمت الله صفری فروشانی

ویراستار علمی :

علی رضا جوهرچی

صفحه آرا: علی قنبری مترجم: مرتضی بارانی

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته
  • اطلاعیه
  • بدینوسیله به اطلاع می‌رساند سامانه نشریه دو فصل نامه علمی ترویجی سخن تاریخ راه اندازی شده است؛ علاقمندان، پژوهشگران و نویسندگان محترم می‌توانند مقالات خود را از طریق سامانه به نشریه ارسال نمایند. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای نویسنده مراجعه فرمایید.

دو فصل نامه علمی ترویجی سخن تاریخ

شماره 21,دوره نهم بهار و تابستان 1394

1

عنوان: جلوه‌هایی از زندگانی پیامبر اکرم(ص) در اشعار شهریار و شوقی

صفحه: 7تا 30

نویسندگان: جهاد فیض¬الاسلام ،ربابه احمدی ،

کلیدواژگان: پیامبر(ص) ، اسلام ، شعر ، شهریار و احمد شوقی. ،

2

عنوان: کارگزاران شیعه امامیه در دستگاه حکومتی سلجوقیان

صفحه: 31تا 46

نویسندگان: حمیدرضا مطهری ،صدرالله اسماعیل‌زاده ،

کلیدواژگان: سلجوقیان ، شیعیان ، کارگزاران شیعی ، شعائر شیعی و نظام¬الملک. ،

3

عنوان: بررسی هویت ملی- تاریخی ایرانی در سفرنامه شاردن

صفحه: 47تا 68

نویسندگان: علی¬اکبر جعفری ،عظیمه پاینده ،

کلیدواژگان: هویت ، صفویه ، تشیع ، ایرانیان و شاردن. ،

4

عنوان: نقش غارات در تسریع صلح امام حسن (ع)

صفحه: 69تا 88

نویسندگان: عبدالرفیع رحیمی ،

کلیدواژگان: صلح ، امام حسن(ع) ، معاویه ، غارات ، شام و عراق. ،

5

عنوان: نگاهی تطبیقی به کتب الاوائل و کتاب گینس؛ نخستین‌ها و ترین‌ها

صفحه: 89تا 110

نویسندگان: زهرا روح‌اللهی امیری ،ناهید طیبی ،

کلیدواژگان: کتب الاوائل ، کتاب گینس ، نخستین‌ها ، ترین‌ها و اسلام. ،