عکس نشریه

مطالعات تاریخی جهان اسلام

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی ص العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

مدیر مسئول:

حجت‌الاسلام و المسلمین زارعان

سردبیر:

دکتر نعمت الله صفری فروشانی

مدیر اجرایی:

حسین رسولیان

ویراستار علمی :

علی رضا جوهرچی

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته
  • اطلاعیه
  • بدینوسیله به اطلاع می رساند سامانه دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخی جهان اسلام راه اندازی شده و علاقمندان، پژوهشگران و نویسندگان محترم می توانند مقالات خود را از طریق سامانه به نشریه ارسال نمایند. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای نویسنده مراجعه فرمایید.

دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخی جهان اسلام

شماره 4,دوره دوم پاییز و زمستان 1393

1

عنوان: زمینه‌های تفاوت اسلام‌گرایی در ایران و ترکیه

صفحه: 7تا 30

نویسندگان: احمد موثقی گیلانی ،امین اعتمادی فر ،

کلیدواژگان: ایران ، ترکیه ، اسلام‌گرایی ، تکثرگرایی ، روحانیون و شریعت. ،

2

عنوان: زمینه‌های هم¬گرایی و واگرایی ترکمن‌های عراق با ترکیه قدیم و جدید، در چارچوب کمالیسم و پان¬ترکسیم

صفحه: 31تا 52

نویسندگان: حسین زحمتکش ،محمـد الغبًـان ،

کلیدواژگان: ترکمن ، عراق ، ترکیه ، کمالیسم و پان‌ترکیسم. ،

3

عنوان: تاریخ معاصر اندونزی و روند مبارزه و دگرگونی اهداف نهضت دارالاسلام

صفحه: 53تا 72

نویسندگان: علی بحرانی‌پور ،

کلیدواژگان: اندونزی ، نهضت دارالاسلام ، اقیانوس هند ، تجارت ادویه و تصوف اسلامی. ،

4

عنوان: نقش کارگزاران ایرانی شیعه در تحولات تمدنی کشمیر (735- 1288)

صفحه: 73تا 98

نویسندگان: فاطمه جان‌احمدی ،احمدرضا بهنیافر ،

کلیدواژگان: مهاجران ایرانی ، کشمیر ، هند ، شیعیان و تمدن. ،

5

عنوان: تحلیل تاریخی از: مشارکت سازمان همکاری‌های اسلامی (OIC) در افغانستان با تأکید بر دوره کرزای

صفحه: 99تا 122

نویسندگان: علی‌اصغر رجاء ،

کلیدواژگان: همکاری‌های اسلامی ، کنفرانس ، افغانستان ، مجاهدان ، طالبان و کرزای. ،