بایگانی

عکس نشریه

پژوهشنامه اسلامی زنان‌ و‌ خانواده

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی(ص) العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

مدیر مسئول:

دکتر محمد مهدی صفورایی پاریزی

سردبیر:

دکتر علی نقی فقیهی

مدیر اجرایی:

سکینه شفیعی

ویراستار علمی :

حسن حیدرزاده

آدرس ایمیل:

iswf.mags@miu.ac.ir


 پایگاه های نمایه شده

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی:

www.sid.ir

پایگاه اطلاعات نشریات کشور:

www.magiran.com

پایگاه مجلات تخصصی نور:

www.noormags.ir

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته
  • اطلاعیه
  • قابل توجه نویسندگان محترم

    مقالاتی که مطابق شیوه نامه نشریه تنظیم نشده باشند, در روند ارزیابی قرار نمی گیرند. لطفا قبل از ارسال مقاله, بخش راهنمای نویسندگان و راهنمای تدوین مقاله مطالعه شود. فایل word و pdf مقالات باید فاقد نام نویسندگان باشد.

    با تشکر

دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده

شماره 3,دوره دوم پاییز و زمستان 1393

1

عنوان: تبیین عوامل شکل گیری و تحول دلبستگی در کودک بر اساس منابع اسلامی

صفحه: 13تا 42

نویسندگان: محمدصادق آقاجانی کوپایی ،محمدرضا احمدی ،رحیم نارویی ،

کلیدواژگان: دلبستگی ، کودک ، تحول ، منابع اسلامی. ،

2

عنوان: بررسی اثربخشی معنادرمانی گروهی با رویکرد اسلامی بر بهزیستی روانشناختی زنان

صفحه: 43تا 55

نویسندگان: نواب ،مهرداد کلانتری ،افسانه جوادزاده ،

کلیدواژگان: معنادرمانی ، رویکرد اسلامی ، بهزیستی روانشناختی ، زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره. ،

3

عنوان: ویژگیهای مادر شایسته از دیدگاه اسلام و روانشناسی

صفحه: 57تا 86

نویسندگان: جعفر هوشیاری ،محمد مهدی صفورایی پاریزی ،

کلیدواژگان: ویژگی ، مادر ، شایسته ، اسلام ، آموزههای دینی ، آموزههای روان شناختی. ،

4

عنوان: رابطه نگرش مذهبی و رضایت از زندگی در بین زنان مجرد و متأهل شهرقم

صفحه: 87تا 99

نویسندگان: فاطمه ابراهیمی ،حسن میرزاحسینی ،

کلیدواژگان: جهتگیری مذهبی ، رضایت از زندگی ، وضعیت تأهل زنان. ،

5

عنوان: بررسی رابطه و مقایسه جهتگیری مذهبی با رضایت و سازگاری زناشویی در زوجین شهر قم

صفحه: 101تا 114

نویسندگان: اکرم صدیقی ،سیامک محبی ،مرضیه شاه سیاه ،

کلیدواژگان: جهتگیری مذهبی ، رضایت زناشویی ، سازگاری زناشویی ، زوجین ، شهر قم. ،