بایگانی

عکس نشریه

پژوهشنامه اسلامی زنان‌ و‌ خانواده

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی(ص) العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

مدیر مسئول:

فاطمه کبری متولیان

سردبیر:

دکتر علی نقی فقیهی

مدیر اجرایی:

سکینه شفیعی

ویراستار علمی :

حسن حیدرزاده

آدرس ایمیل:

iswf.mags@miu.ac.ir


 پایگاه های نمایه شده

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی:

www.sid.ir

پایگاه اطلاعات نشریات کشور:

www.magiran.com

پایگاه مجلات تخصصی نور:

www.noormags.ir

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته
  • اطلاعیه
  • قابل توجه نویسندگان محترم

    مقالاتی که مطابق شیوه نامه نشریه تنظیم نشده باشند, در روند ارزیابی قرار نمی گیرند. لطفا قبل از ارسال مقاله, بخش راهنمای نویسندگان و راهنمای تدوین مقاله مطالعه شود. فایل word و pdf مقالات باید فاقد نام نویسندگان باشد.

    با تشکر

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده

شماره 4,دوره سوم بهار و تابستان 1394

1

عنوان: مادر از نگاه اسلام و روانشناسی و تعیین مؤلفههای نقش مادری بر اساس متون دینی

صفحه: 13تا 43

نویسندگان: همایون سراقی ،نادر منیرپور ،محمدرضا احمدی ،حمیدرضا حسن آبادی ،

کلیدواژگان: مادر ، نقش مادری ، جایگاه زن ، متون دینی ، دین اسلام. ،

2

عنوان: اثربخشی معنادرمانی گروهی با رویکرد اسلامی بر هدفمندی زندگی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره

صفحه: 35تا 44

نویسندگان: زهراسادات نواب ،مهرداد کلانتری ،افسانه جوادزاده ،

کلیدواژگان: معنادرمانی ، رویکرد اسلامی ، هدفمندی زندگی ، زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره ،

3

عنوان: نقش روانبنههای ناسازگار اولیه و دینداری، در پیشبینی تعارض زناشویی زنان متأهل

صفحه: 45تا 62

نویسندگان: عباسعلی هراتیان ،مسعود جانبزرگی ،مژگان آگاههریس ،

کلیدواژگان: ‎ طرحواره ، روانبنههای ناسازگار اولیه ، تعارض زناشویی ، پایبندی مذهبی ، دینداری. ،

4

عنوان: مقایسه کارکرد خانواده، باورهای غیرمنطقی و خودپنداره در جوانان معتاد و غیرمعتاد

صفحه: 63تا 76

نویسندگان: سمیه دادخواهی ،هیمن محمود فخه ،

کلیدواژگان: کارکرد خانواده ، باورهای غیرمنطقی ، خودپنداره. ،

5

عنوان: رابطه کارآمدی خانواده با بهزیستی روان شناختی در دانشجویان و طلاب

صفحه: 77تا 91

نویسندگان: جعفر هوشیاری ،محمد مهدی صفورایی پاریزی ،

کلیدواژگان: کارآمدی ، خانواده ، بهزیستی ، روان شناختی ، دانشجویان ، طلاب. ،