عکس نشریه

پژوهش‌نامه علوم انسانی اسلامی

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی العالمیة

مدیر مسئول:

حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر علی معصومی

سردبیر:

حضرت آیت الله علیرضا اعرافی

مدیر اجرایی:

رضا لطفی مغانجوقی

ویراستار علمی :

حجت الاسلام دکتر یوسف زاده

آدرس ایمیل:

en-eslami@miu.ac.ir

------------------------------

تلفن نشریه: 02532133385 و 02532133430

مشاوران علمی: حجج الاسلام آقایان دکتر علی همت بناری ، نصرالله سخاوتی ، دکتر جعفر رحمانی، نعمت الله پناهی و دکتر حسن یوسف زاده

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه تخصصی پژوهش‌نامه علوم انسانی اسلامی

شماره 3,دوره سوم بهار و تابستان 1394

1

عنوان: عقلانیت به مثابه کنش در علوم انسانی اسلامی

صفحه: 5تا 27

نویسندگان: نصرالله نظری ،کریم خانمحمدی ،

کلیدواژگان: کنش ، عقلانیت ، عقلانیت نظری ، عقلانیت عملی ، عقلانیت اسلامی و علوم انسانی اسلامی ،

2

عنوان: مقایسه روش‌شناسی شهید صدر و ایزوتسو در جهت ارائه الگویی روش ‏شناختی درباره کشف نظریه قرآن

صفحه: 29تا 63

نویسندگان: حسن یوسف زاده ،محمدعلی نظری ،

کلیدواژگان: روش‌شناسی ، معناشناسی ، واقع‌گرایی ، ایزوتسو ، شهید صدر ،

3

عنوان: اصول مشترک حاکم برتفسیر متون

صفحه: 65تا 89

نویسندگان: علی فتحی ،

کلیدواژگان: اعتبار تفسیر ، حجیت ظهور ، انواع ظهور ، تعین معنایی ، مؤلف محوری ،

4

عنوان: الگوی روابط اجتماعی بر مبنای قرآن

صفحه: 91تا 117

نویسندگان: نرگس موحدی ،علیرضا اسعدی ،

کلیدواژگان: روابط اجتماعی ، پیشرفت ، قرآن ، جامعه ،

5

عنوان: جایگاه کانونی مؤلفه معنویت در الگوی پیشرفت اسلامی

صفحه: 119تا 148

نویسندگان: محمدرضا زالی ،سیدحسین شرف الدین ،

کلیدواژگان: ولایت و ربوبیت تکوینی ، ولایت و ربوبیت تشریعی ، رحمان ، رحیم ، ایمان ، تقوا ، رزق ، پیشرفت ،