بایگانی

عکس نشریه

Pure Life

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی (صلی الله علیه وآله) العالمیة

محل انتشار: دانشگاه مجازی المصطفی (صلی الله علیه وآله)

مدیر مسئول:

حجت الاسلام دکتر محسن قنبری

سردبیر:

دکتر عابدین سیاحت اسفندیاری

مدیر اجرایی:

حجت الاسلام محمدجواد نجفلو

آدرس ایمیل:

research@mou.ir

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته
  • اطلاعیه
  • بر اساس مصوبه:

    جلسه 22 شورای نشریات المصطفی صلی الله علیه وآله به تاریخ 1392/12/19؛

    و شناسه مجوز 74327 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تاریخ 1393/12/11؛

    این نشریه به صورت الکترونیکی و چند زبانه، و در سطح نشریات علمی- اختصاصی تعیین شد.

(Pure Life (Student Journal

شماره 3,دوره دوم، ویژه نامه: سبک زندگی اسلامی (به سه زبان: فارسی، عربی، آذری) تابستان/ شهریورماه (ذی الحجة) 1394

1

عنوان: کلمة المشرف العام

صفحه: 8تا 8

نویسندگان: محسن قنبری ،

کلیدواژگان: الحیاة الطیبة ، نمط الحیاة الإسلامیة ،

2

عنوان: کلمة رئیس التحریر

صفحه: 9تا 9

نویسندگان: عابدین سیاحت اسفندیاری ،

کلیدواژگان: الحیاة الطیبة ، نمط الحیاة الإسلامیة ،

3

عنوان: أسلوب الحیاة فی الشخصیة والمجتمع الإسلامی ‏

صفحه: 11تا 36

نویسندگان: حسین حسن السنید ،حسن العالمی ،

کلیدواژگان: أسلوب الحیاة ، الشخصیة ، المجتمع الإسلامی ‏ ،

4

عنوان: الاستقامة فی الحیاة؛ مبدأ قرآنی ‏

صفحه: 37تا 47

نویسندگان: أحمد صبیح محمد اللامی ،حسن العالمی ،

کلیدواژگان: الاستقامة ، الثبات ، الموجبات ، المبدأ ، الثمرات.‏ ،

5

عنوان: أثر الإصلاح فی المجتمع الإسلامی؛ ثورة الإمام الحسین(علیه السلام) ‏الإصلاحیة‎ ‎نموذجاً

صفحه: 49تا 85

نویسندگان: علی فرحان عبدالله الفکیکی ،حسن العالمی ،

کلیدواژگان: الإصلاح فی المجتمع الإسلامی ، ثورة الإمام الحسین(علیه السلام) ، ‏الإصلاحیة‎ ‎نموذجاً ،