عکس نشریه

مطالعات تاریخی جهان اسلام

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی ص العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

مدیر مسئول:

حجت‌الاسلام و المسلمین زارعان

سردبیر:

دکتر نعمت الله صفری فروشانی

مدیر اجرایی:

حسین رسولیان

ویراستار علمی :

علی رضا جوهرچی

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته
  • اطلاعیه
  • بدینوسیله به اطلاع می رساند سامانه دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخی جهان اسلام راه اندازی شده و علاقمندان، پژوهشگران و نویسندگان محترم می توانند مقالات خود را از طریق سامانه به نشریه ارسال نمایند. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای نویسنده مراجعه فرمایید.

دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخی جهان اسلام

شماره 5,دوره سوم بهار و تابستان 1394

1

عنوان: بررسی تطبیقی مناسبات سیاسی دولت انقلاب فوریه و انقلاب اکتبر روسیه با دولت ایران

صفحه: 7تا 36

نویسندگان: نیره دلیر ،

کلیدواژگان: انقلاب فوریه ، انقلاب اکتبر ، انگلستان ، ایران ، روسیه تزاری. ،

2

عنوان: نگاهی تاریخی - تحلیلی به روابط هسته‌ای ایران و آلمان

صفحه: 37تا 56

نویسندگان: علی اکبر جعفری ،فهیمه رحیمی خویگانی ،

کلیدواژگان: ایران ، آلمان ، انقلاب اسلامی ، روابط خارجی ، فعالیت‌های هسته‌ای. ،

3

عنوان: مناسبات اسماعیلیان و امامیان عراق، شام و مصر در قرن سوم تا پنجم هجری

صفحه: 57تا 78

نویسندگان: حسین قاضی خانی ،

کلیدواژگان: امامیه ، اسماعیلیه ، مناسبات ، فاطمیان ، آل‌بویه ، حمدانیان. ،

4

عنوان: تأثیر هنر چین بر مصورسازی کتب در عصر ایلخانان (756-663 ق)

صفحه: 79تا 108

نویسندگان: عباس سرافرازی ،مصطفی لعلی شاطری ،

کلیدواژگان: ایلخانان ، هنر چین ، نگارگری ، مصورسازی کتب. ،

5

عنوان: بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به گروه‌های جهادی در مصر از 194۸ تا 1979

صفحه: 109تا 132

نویسندگان: محمدعلی چلونگر ،مصطفی پیر مرادیان ،سیدرحیم موسوی ،

کلیدواژگان: مصر ، جریان جهادی ، سید قطب ، اخوان‌المسلمین ، جنگ سال 1967 اعراب و اسراییل. ،