عکس نشریه

Message Of QURAN

معرفی نشریه

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

Message Of QURAN

شماره 12,دوره چهارم پاییز 1390

1

عنوان: سؤال وجواب قرآنیสนทนาธรรม

صفحه: 5تا 10

نویسندگان: ترجمه: وانشای پی شایرات ،

کلیدواژگان: ธรรม ، สนทนา ،

2

عنوان: سیاسی وآزادی حکومت در نهج البلاغهนะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์กับปรัชญาการเมืองและเสรีภาพทางการปกครอง

صفحه: 11تا 16

نویسندگان: ترجمه: شیخ شریف هادی ،

کلیدواژگان: ปกครอง ، ญุลบะ ، ปรัชญา ، การเมือง ،

3

عنوان: قصه حضرت ابراهیمศาสดาสุไลมาน(อ.)ผู้ทรงบารมี

صفحه: 17تا 25

نویسندگان: ترجمه: شیخ ابراهیم آوه ،

کلیدواژگان: ศาสดา ، มาน ، บารมี ، ،

4

عنوان: مدیرت وسرمایه گذاری درزمان پیامبرระบบการบริหาร และการคลังในสมัยท่านศาสดามุฮัมหมัด(ศ็อลฯ)

صفحه: 26تا 35

نویسندگان: ترجمه: شیخ زین‌العابدی فندی ،

کلیدواژگان: หมัด(ศ็อลฯ) ، ศาสดา ، สมัย ، ระบบ ، บริหาร ،

5

عنوان: مقام انسان در دیدگاه فلسفه اسلامฐานะภาพอันทรงคุณค่าของมนุษย์ในมุมมองทางปรัชญาการเมืองแบบอิสลาม

صفحه: 36تا 55

نویسندگان: ترجمه: شیخ یوسف کودیور ،

کلیدواژگان: อิสลาม ، ฐานะ ، ทรงคุณค่า ، มนุษย์ ،