عکس نشریه

قرآن و علم

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

مدیر مسئول:

سید حمید جزائری

سردبیر:

محمدعلی رضایی اصفهانی

مدیر اجرایی:

نصرالله سلیمانی

ویراستار علمی :

عبدالله غلامی

آدرس ایمیل:

science@quran-journal.com

 

مدیر داخلی: یدالله رضانژاد امیردهی

تایپ و صفحه‌آرا: اکبر جعفری

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی قرآن و علم

شماره 6,دوره اول بهار و تابستان 1389

1

عنوان: قرآن و رویکرد‌های جدید نظریه تکامل

صفحه: 13تا 44

نویسندگان: ابراهیم کلانتری ،روح‌الله رضایی ،

کلیدواژگان: تکامل ، قرآن ، علم زیست‌شناسی ، آفرینش ، داروین. ،

2

عنوان: نظریه‌پردازی‌های علمی در دنیای حیوانات بر اساس آموزه‌های قرآنی

صفحه: 45تا 76

نویسندگان: علی نصیری ،محمد رضا نقدی ،

کلیدواژگان: قرآن ، تفسیر علمی ، حیوانات ، زیست‌شناسی ، اعجاز علمی ، نظریه‌پردازی ،

3

عنوان: وجود موجودات زنده در آسمان‌ها

صفحه: 77تا 110

نویسندگان: محمد علی رضایی اصفهانی ،مریم عرب ،

کلیدواژگان: آسمان ، حیات ، قرآن ، علم. ،

4

عنوان: درآمدی بر مطالعه قرآن به روش سیستمی و با رویکرد شبکه‌ای

صفحه: 111تا 146

نویسندگان: امیرعلی لطفی ،

کلیدواژگان: شناخت‌قرآن ، نظام ، رویکرد نظام‌مند ، نظامندی آیات ، هدفمندی آیات ، تعامل اندام‌واره (ارگانیک). ،

5

عنوان: قرآن و منطق فازی

صفحه: 147تا 166

نویسندگان: آرش ضیایی ،

کلیدواژگان: قرآن ، منطق ، منطق فازی ، منطق ارسطویی ،