بایگانی

عکس نشریه

پژوهشنامه اسلامی زنان‌ و‌ خانواده

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی(ص) العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

مدیر مسئول:

دکتر محمد مهدی صفورایی پاریزی

سردبیر:

دکتر علی نقی فقیهی

مدیر اجرایی:

سکینه شفیعی

ویراستار علمی :

حسن حیدرزاده

آدرس ایمیل:

iswf.mags@miu.ac.ir


 پایگاه های نمایه شده

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی:

www.sid.ir

پایگاه اطلاعات نشریات کشور:

www.magiran.com

پایگاه مجلات تخصصی نور:

www.noormags.ir

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته
  • اطلاعیه
  • قابل توجه نویسندگان محترم

    مقالاتی که مطابق شیوه نامه نشریه تنظیم نشده باشند, در روند ارزیابی قرار نمی گیرند. لطفا قبل از ارسال مقاله, بخش راهنمای نویسندگان و راهنمای تدوین مقاله مطالعه شود. فایل word و pdf مقالات باید فاقد نام نویسندگان باشد.

    با تشکر

دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده

شماره 5,دوره سوم پاییز و زمستان 1394

1

عنوان: مبانی انسان شناختی سبک زندگی طیبه از دیدگاه قرآن

صفحه: 9تا 37

نویسندگان: حلیمه اخلاقی ،حسین شرف الدین ، محمد مهدی صفورایی ،غلامعلی عزیزی کیا ،

کلیدواژگان: سبک زندگی ، حیات طیبه ، زندگی مؤمنانه ، قرب الهی ، هویت. ،

2

عنوان: تهیه و تدوین برنامه مهارتهای ارتباطی و تعاملات عاطفی در بستر ارزشهای دینی، جهت افزایش رضامندی زوجیت

صفحه: 39تا 59

نویسندگان: بهنازسادات جوادی ،غلامعلی افروز ،سیمین حسینیان ،مسعود آذربایجانی ،مسعود غلامعلی لواسانی ،

کلیدواژگان: مهارت های ارتباطی ، تعاملات عاطفی ، ارزش های دینی ، رضامندی زوجیت ،

3

عنوان: بررسی فقهی نگاه به نامحرم به قصد ازدواج و حکمت آن

صفحه: 61تا 81

نویسندگان: طاهر علی محمدی ،سعیده رضایی ،

کلیدواژگان: نگاه ، نامحرم ، قصد ازدواج ، حکمت ، مهریه ،

4

عنوان: تبیین فرآیند اثربخشی درمان جامع نگر دینی برکاهش افسردگی دانشجویان دختر

صفحه: 83تا 99

نویسندگان: هاجرطیبی ،عبدالزهرا نعامی ،یداله زرگر ،حمید فرهادی راد ،

کلیدواژگان: درمان جامع‌نگر دینی ، دانشجویان دختر ، پژوهش کیفی ،

5

عنوان: رابطه پایبندی مذهبی و تعارض زناشویی و تفاوت آنها در میان زوجین

صفحه: 101تا 117

نویسندگان: عباس‌علی‌ هراتیان ،مسعود جان‌بزرگی ،مژگان آگاه‌هریس ،

کلیدواژگان: پایبندی مذهبی ، تعارض زناشویی و جنسیت. ،