عکس نشریه

قرآن پژوهی خاورشناسان

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة الصمطفی العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

مدیر مسئول:

حسین علوی‌مهر

سردبیر:

محمدعلی رضایی اصفهانی

مدیر اجرایی:

یدالله رضانژاد امیردهی

ویراستار علمی :

عبدالله غلامی

آدرس ایمیل:

science@quran-journal.com

 مدیر داخلی: نصرالله سلیمانی

تایپ و صفحه‌آرا: اکبر جعفری

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی قرآن پژوهی خاورشناسان

شماره 19,دوره دهم پاییز و زمستان 1394

1

عنوان: بررسی مقاله «انجیل» در دایره المعارف قرآن لایدن

صفحه: 9تا 30

نویسندگان: محمد کاظم شاکر ،صمد اسمی ،

کلیدواژگان: قرآن ، انجیل ، اناجیل ، عهدجدید ، کتاب مقدس ، دائرة المعارف قرآن لایدن ،

2

عنوان: بررسی دیدگاه کلود ژیلیو درباره تعلیم‌‌دهندگان پیامبر اسلام

صفحه: 31تا 45

نویسندگان: مجید معارف ،سمیه خلیلی آشتیانی ،

کلیدواژگان: قرآن ، دائرة المعارف قرآن لیدن ، کلود ژیلیو ، محمد ، تعلیم‌دهندگان ، مکه ،

3

عنوان: نقد پژوهش هریبرت بوسه درباره یونس

صفحه: 47تا 62

نویسندگان: حسن رضایی هفتادر ،وحید عمولر ،

کلیدواژگان: قرآن ، هریبرت بوسه ، یونس ، عصمت انبیاء ،

4

عنوان: بررسی دیدگاه برخی مستشرقان درباره «همجنس¬گرایی» در قرآن

صفحه: 63تا 86

نویسندگان: سهیلا جلالی کندری ،اعظم سادات شبانی ،

کلیدواژگان: مستشرقان ، همجنس¬گرایی ، طواف ، ولدان ، غلمان ،

5

عنوان: بررسی کتیبه‌های قرآنی در هنر و معماری

صفحه: 87تا 108

نویسندگان: اعظم پویازاده ،محمدرضا رسولی راوندی ،

کلیدواژگان: قرآن ، کتیبه ، آیات ، سکه ، سفال ، ملاک‌های گزینش. ،