عکس نشریه

پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی العالمیة
محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

مدیر مسئول:

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علی عباسی

سردبیر:

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدمهدی گرجیان

مدیر اجرایی:

محمد علی نیازی

آدرس ایمیل:

h.f.islami@miu.ac.ir

صفحه آرا:عظیم قهرمانلو

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته
  • اطلاعیه
  • بدینوسیله به اطلاع می رساند سامانه پژوهش‌نامه حکمت و فلسفه اسلامی (علمی- پژوهشی) در حال راه اندازی می باشد و پس از آن علاقمندان، پژوهشگران و نویسندگان محترم می توانند مقالات خود را از طریق سامانه به نشریه ارسال نمایند. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای نویسنده مراجعه فرمایید.

دو فصلنامه علمی ترویجی پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی

شماره 3,دوره دوم پاییز و زمستان 1393

1

عنوان: نقدی بر سخنان بیدارگر (2) (بررسی انتقادی دیدگاه استاد حکیمی در کتاب «معاد جسمانی در حکمت متعالیه» در انتساب تفکیک به بزرگان)

صفحه: 5تا 30

نویسندگان: رضا آذریان ، عسکری سلیمانی امیری ،

کلیدواژگان: محمدرضا حکیمی ، معاد جسمانی ، تفکیک ، حکمت متعالیه ، صدرالمتألهین ،

2

عنوان: مبانی نظری هستی‌شناسی حکمت سیاسی متعالیه

صفحه: 31تا 56

نویسندگان: محمدقاسم الیاسی ،

کلیدواژگان: حکمت ، حکمت متعالیه ، سیاست متعالیه ، حکمت سیاسی متعالیه ، مبانی هستی‌شناسی حکمت سیاسی متعالیه. ،

3

عنوان: موضوع، مسائل و محدوده علم اعلی از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی و بررسی نظریات رقیب

صفحه: 57تا 78

نویسندگان: محمد مهدی گرجیان ،مجتبی افشارپور ،

کلیدواژگان: موضوع علم ، عرض ذاتی ، عارض اخص و عارض لأمر اخص ، مسائل فلسفه ، آیت‌الله جوادی آملی. ،

4

عنوان: سوبژکتیویسم، دکارت و اومانیسم

صفحه: 79تا 104

نویسندگان: حمید رضا رضانیا ،

کلیدواژگان: سوبژکتیویسم ، ایده‌آلیسم ، دکارت ، یقین ، سوژه ، ابژه ، اومانیسم ، کوجیتو. ،

5

عنوان: بررسی دیدگاه فخر رازی در حُسن و قبح افعال

صفحه: 105تا 128

نویسندگان: افضل‌الدین رحیم‌اف ،عبدالمجید زهادت ،

کلیدواژگان: حُسن و قبح ، عقل ، شرع ، عدل ، غرض ، لطف ، تکلیف ، جبر. ،