عکس نشریه

پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی العالمیة
محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

مدیر مسئول:

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علی عباسی

سردبیر:

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدمهدی گرجیان

مدیر اجرایی:

محمد علی نیازی

آدرس ایمیل:

h.f.islami@miu.ac.ir

صفحه آرا:عظیم قهرمانلو

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته
  • اطلاعیه
  • بدینوسیله به اطلاع می رساند سامانه پژوهش‌نامه حکمت و فلسفه اسلامی (علمی- پژوهشی) در حال راه اندازی می باشد و پس از آن علاقمندان، پژوهشگران و نویسندگان محترم می توانند مقالات خود را از طریق سامانه به نشریه ارسال نمایند. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای نویسنده مراجعه فرمایید.

دو فصلنامه علمی ترویجی پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی

شماره 4,دوره دوم بهار و تابستان 1394

1

عنوان: تحلیل سعادت حقیقی انسان در نگرش فلسفی

صفحه: 5تا 26

نویسندگان: محمدمهدی گرجیان عربی ، زهرا محمدعلی میرزایی ،

کلیدواژگان: سعادت حقیقی ، علم‌النفس فلسفی ، خیر ، کمال ، لذت ، سعادت عقلی. ،

2

عنوان: رابطه معرفت نفس و معرفت رب از منظر ابن‌عربی و ملاصدرا

صفحه: 27تا 46

نویسندگان: مصطفی عزیزی علویجه ،

کلیدواژگان: معرفت نفس ، معرفت رب ، مظهریت ، ملاصدرا ، ابن‌عربی. ،

3

عنوان: بررسی تطبیقی «نفس رحمانی» در عرفان و حکمت متعالیه

صفحه: 47تا 60

نویسندگان: نرجس رودگر ،

کلیدواژگان: نفس رحمانی ، وجود منبسط ، عرفان نظری ، حکمت متعالیه ، تشکیک خاصی. ،

4

عنوان: ملاکات و مزایای برهان صدیقین در تقریرات صدرالمتألهین و علامه طباطبایی

صفحه: 61تا 80

نویسندگان: سیدمحمد قادری ، سیدرضی قادری ،

کلیدواژگان: برهان صدیقین ، علامه طباطبایی ، صدرالمتألهین ، برهان لمّی ، اثبات خدا. ،

5

عنوان: تحلیل و نقد رویکرد ریزوماتیک براساس فلسفه اشراق

صفحه: 81تا 102

نویسندگان: احمد سلحشوری ، رضا حق‌ویردی ،

کلیدواژگان: ریزوماتیک ، فلسفه اشراق ، دلوز ، سهروردی ، پساساختارگرایی. ،