عکس نشریه

شمیم هدی

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

مدیر مسئول:

محمد مهدی صفورایی

سردبیر:

فاطمه کبری متولیان

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

فصلنامه فرهنگی اجتماعی شمیم هدی

شماره 38,دوره یازدهم بهار 1395

1

عنوان: نیایش، سخنان امام خمینی و مقام معظم رهبری و تفسیری از کلام امام علی علیه السلام

صفحه: 1تا 6

نویسندگان:

کلیدواژگان: نیایش ، سخنان امام خمینی و مقام معظم رهبری و تفسیری از کلام امام علی علیه السلام ،

2
3

عنوان: بوستان فارسی

صفحه: 44تا 47

نویسندگان:

کلیدواژگان: تابلوی تعلیمی ، علائم نگارشی ، ضرب المثل و... ،

4

عنوان: معصومان علیهم السلام، معلمان تاریخ

صفحه: 52تا 53

نویسندگان:

کلیدواژگان: معصومان علیهم السلام- معلمان تاریخ- اخلاق و تربیت ،

5

عنوان: زن و خانواده

صفحه: 54تا 57

نویسندگان:

کلیدواژگان: زن و بیداری اسلامی- زن و خانواده ،