عکس نشریه

مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه(ص)

مدیر مسئول:

یعقوبعلی برجی

سردبیر:

محمد فاکر میبدی

مدیر اجرایی:

حسین عباسی

ویراستار علمی :

احمد نائینی

آدرس ایمیل:

zamzam.maarif@gmail.com

 

کارشناس تحریریه: محمد علی نجیبی

صفحه آرا: عبدالحکیم رحیمی

مترجم انگلیسی: جاوید اکبری

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث

شماره 5,دوره سوم پاییز و زمستان 1394

1

عنوان: نگاهی به گستره بهره‌گیری از قرآن در احادیث فریقین*

صفحه: 7تا 30

نویسندگان: غلام‌علی عزیزی‌کیا ،

کلیدواژگان: فقه آیات غیر فقهی ، فقه‌القرآن ، روش تفسیری اهل‌بیت^ ، استنباط حکم از قرآن ، آیات الاحکام ،

2

عنوان: نگاهی تطبیقی به جایگاه تفسیری در مجمع البیان و مفاتیح الغیب (با محوریت آیة ولایت)*

صفحه: 31تا 58

نویسندگان: محمد فاکر میبدی ،صالحه شریفی ،

کلیدواژگان: آیۀ ولایت ، امام علی× ، قواعد تفسیری ، فخررازی ، علامه طبرسی ،

3

عنوان: حدیث «لا وصیة لوارث» بررسی تحلیلی مقارن*

صفحه: 58تا 86

نویسندگان: خالد الغفوری ،

کلیدواژگان: ارث ، وصیت برای وارثان ، حجّیت حدیث ، دلالت حدیث ، نسخ قرآن با سنت ،

4

عنوان: تحلیل تطبیقی اعراف و اعرافیان با تأکید بر آیات 46 – 49 سوره اعراف

صفحه: 87تا 104

نویسندگان: عباس الهی ،

کلیدواژگان: تحلیل تطبیقی ، اعراف ، اصحاب اعراف ، بهشت ، دوزخ ،

5

عنوان: تحلیل اثباتی اعجاز تأثیری قرآن کریم در پژوهش‌های فریقین*

صفحه: 105تا 132

نویسندگان: سید محمد حسین جواهری ،عزت الله مولایی نیا ،مریم مظفری ،

کلیدواژگان: اعجاز تأثیری ، تحلیل اثباتی ، قرآن کریم ، پژوهش فریقین ،