بایگانی

عکس نشریه

پژوهشنامه اسلامی زنان‌ و‌ خانواده

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی(ص) العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

مدیر مسئول:

فاطمه کبری متولیان

سردبیر:

دکتر علی نقی فقیهی

مدیر اجرایی:

سکینه شفیعی

ویراستار علمی :

حسن حیدرزاده

آدرس ایمیل:

iswf.mags@miu.ac.ir


 پایگاه های نمایه شده

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی:

www.sid.ir

پایگاه اطلاعات نشریات کشور:

www.magiran.com

پایگاه مجلات تخصصی نور:

www.noormags.ir

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته
  • اطلاعیه
  • قابل توجه نویسندگان محترم

    مقالاتی که مطابق شیوه نامه نشریه تنظیم نشده باشند, در روند ارزیابی قرار نمی گیرند. لطفا قبل از ارسال مقاله, بخش راهنمای نویسندگان و راهنمای تدوین مقاله مطالعه شود. فایل word و pdf مقالات باید فاقد نام نویسندگان باشد.

    با تشکر

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده

شماره 6,دوره چهارم بهار و تابستان 1395

1

عنوان: اثر خانواده درمانگری سیستمی معنوی بر رضایت زناشویی و کنش‌وری خانواده (الگوی مهر و قدرت)

صفحه: 9تا 38

نویسندگان: مسعود جان بزرگی ،

کلیدواژگان: خانواده درمانی سیستمی معنوی ، خانواده در اسلام ، زن و مرد ، مهر ، قدرت. ،

2

عنوان: ساخت و روایی سنجی آزمون اولیه مراقبت والدینی ادراک شده بر اساس منابع اسلامی

صفحه: 39تا 60

نویسندگان: احسان فدایی ،رحیم میردریکوندی ،محمد¬رضا احمدی محمد آبادی ،

کلیدواژگان: مراقبت والدینی ، ادراک شده ، آزمون اولیه ، روایی و اعتبار ، منابع اسلامی ،

3

عنوان: راهکارهای زنان برای کسب آرامش در زندگی زناشویی و پیامدهای آن

صفحه: 61تا 88

نویسندگان: شهره روشنی ،نهله غروی نائینی ،سوسن باستانی ،

کلیدواژگان: آرامش ، زنان ، زندگی زناشویی ، راهبردها ، پیامدها. ،

4
5

عنوان: مطالعه تطبیقی جایگاه زن در دیدگاه غزالی و ابن عربی

صفحه: 113تا 130

نویسندگان: فروغ‌السادات رحیم‌پور ،شهرزاد استکی ،

کلیدواژگان: غزالی ، ابن عربی ، زن ، مادر ، همسر. ،