عکس نشریه

اندیشه‌های قرآنی

معرفی نشریه

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

مجله تخصصی انجمن اندیشه‌های قرآنی

شماره 4,دوره دوم پاییز و زمستان 1394

1

عنوان: ویژگی‌های الگوی تربیت اخلاقی در قرآن کریم

صفحه: 5تا 28

نویسندگان: دادمحمد امیری ،

کلیدواژگان: تربیت ، اخلاق ، تربیت اخلاقی ، الگو ، اسوه ،

2

عنوان: آرا و مبانی تفسیری آیت‌الله محمد آصف محسنی و سید احمدخان هندی

صفحه: 29تا 56

نویسندگان: سید کبیر حسینی ،

کلیدواژگان: سید احمدخان هندی ، آیت‌الله محسنی ، مبانی تفسیری ، فوائد دمشقیه ، دانشگاه علیگر. ،

3

عنوان: ویژگی‌های مدیر از منظر اسلام

صفحه: 57تا 76

نویسندگان: سید کریم حسینی ،

کلیدواژگان: مدیر ، قرآن کریم ، امانت‌داری ، دانایی ، شرح صدر ،

4

عنوان: پژوهشی در مفهوم «رجوع الی الله»

صفحه: 77تا 90

نویسندگان: محمدعلی فیاضی غزنوی ،

کلیدواژگان: رجوع الی الله ، صیر الی الله ، ردّ الی الله ، فنای فی الله ،

5

عنوان: شگردهای دشمنان دین در عرصه فرهنگ از منظر قرآن

صفحه: 91تا 118

نویسندگان: غلام رسول مخلصی ،

کلیدواژگان: شگردها ، دشمنان ، دین ، فرهنگ ، قرآن کریم ،