بایگانی

عکس نشریه

Pure Life

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی (صلی الله علیه وآله) العالمیة

محل انتشار: دانشگاه مجازی المصطفی (صلی الله علیه وآله)

مدیر مسئول:

حجت الاسلام دکتر محسن قنبری

سردبیر:

دکتر عابدین سیاحت اسفندیاری

مدیر اجرایی:

حجت الاسلام محمدجواد نجفلو

آدرس ایمیل:

research@mou.ir

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته
  • اطلاعیه
  • بر اساس مصوبه:

    جلسه 22 شورای نشریات المصطفی صلی الله علیه وآله به تاریخ 1392/12/19؛

    و شناسه مجوز 74327 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تاریخ 1393/12/11؛

    این نشریه به صورت الکترونیکی و چند زبانه، و در سطح نشریات علمی- اختصاصی تعیین شد.

(Pure Life (Student Journal

شماره 6,دوره سوم، ویژه نامه: غدیر خم؛ در محک پژوهش (به سه زبان: فارسی، عربی، اردو) تابستان/ شهریورماه (ذی الحجه) 1395

1

عنوان: قصیده یائیه بمناسبه غدیر خم

صفحه: 11تا 13

نویسندگان: حسن عالمی بکتاش ،

کلیدواژگان: قصیده یائیه بمناسبه غدیر خم ،

2

عنوان: حدیث الغدیر من منظار القرآن الکریم

صفحه: 15تا 41

نویسندگان: ساجد صباح میس العسکری ،رحمان النواصری ،

کلیدواژگان: الإمامة ، الغدیر ، التحصین ، القرآن الکریم ، أسباب النزول ،

3

عنوان: قراءة واعیة فی حدیث الغدیر

صفحه: 43تا 65

نویسندگان: علی فرحان عبدالله الفکیکی ،یحیى عبدالحسن الدوخی ،

کلیدواژگان: الغدیر ، یوم التبلیغ ، یوم إکمال الدین ،

4

عنوان: البلاغ الأخیر فی ولایة الأمیر علیه السلام

صفحه: 67تا 82

نویسندگان: فاطمه صباح ،حسین خانجوس ،

کلیدواژگان: الغدیر ، الإبلاغ ، الولایة ، الإمامة ،

5