بایگانی

عکس نشریه

پژوهشنامه اسلامی زنان‌ و‌ خانواده

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی(ص) العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

مدیر مسئول:

دکتر محمد مهدی صفورایی پاریزی

سردبیر:

دکتر علی نقی فقیهی

مدیر اجرایی:

سکینه شفیعی

ویراستار علمی :

حسن حیدرزاده

آدرس ایمیل:

iswf.mags@miu.ac.ir


 پایگاه های نمایه شده

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی:

www.sid.ir

پایگاه اطلاعات نشریات کشور:

www.magiran.com

پایگاه مجلات تخصصی نور:

www.noormags.ir

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته
  • اطلاعیه
  • قابل توجه نویسندگان محترم

    مقالاتی که مطابق شیوه نامه نشریه تنظیم نشده باشند, در روند ارزیابی قرار نمی گیرند. لطفا قبل از ارسال مقاله, بخش راهنمای نویسندگان و راهنمای تدوین مقاله مطالعه شود. فایل word و pdf مقالات باید فاقد نام نویسندگان باشد.

    با تشکر

دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده

شماره 7,دوره چهارم پاییز و زمستان 1395

1

عنوان: تحلیل گفتمان الگوهای خانواده در جامعه کنونی با تأکید بر مناسبات همسرگزینی (بازنمایی الگوهای پست مدرن، تجددگرا، سنتی، درحال گذار، اسلامی)

صفحه: 9تا 42

نویسندگان: باقر ساروخانی ،امید علی احمدی ،داود صفا ،

کلیدواژگان: تحلیل گفتمان ، گفتمان خانواده ، الگوهای خانواده ، همسرگزینی ، الگوی اسلامی. ،

2

عنوان: رابطه پایبندی مردان به آموزه های همسرداری اسلام با رضامندی زناشویی و کارآمدی خانواده

صفحه: 43تا 54

نویسندگان: سید حسین حیدری خورمیزی ، محمدرضا احمدی ،رحیم نارویی نصرتی ،

کلیدواژگان: پایبندی ، آموزه­ های اسلام ، همسرداری ، رضامندی زناشویی ، کارآمدی خانواده. ،

3

عنوان: بررسی رابطه بین مقابله مذهبی و خوشبختی معنوی با سلامت روان زنان

صفحه: 55تا 72

نویسندگان: زهرا شاهسواری ،رضا احمدی ،

کلیدواژگان: مقابله‎مذهبی ، خوشبختی‎معنوی ، سلامت‎روان ، زنان. ،

4

عنوان: مطالعه نقش تفاوت های جنسیتی در ابعاد دین داری دانشجویان

صفحه: 73تا 90

نویسندگان: اصغر میرفردی ،عبدالله ولی نژاد ،

کلیدواژگان: هویت دینی ، دینداری ، جنسیت ، دانشجو. ،

5

عنوان: شکل دهی سبک زندگی و دین پذیری کودکان

صفحه: 91تا 112

نویسندگان: محمد کاویانی ،

کلیدواژگان: سبک زندگی ، دینپذیری ، فرزندپروری ، تربیت اسلامی ، تربیت پذیری. ،