عکس نشریه

مطالعات تاریخی جهان اسلام

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی ص العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

مدیر مسئول:

حجت‌الاسلام و المسلمین زارعان

سردبیر:

دکتر نعمت الله صفری فروشانی

مدیر اجرایی:

حسین رسولیان

ویراستار علمی :

علی رضا جوهرچی

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته
  • اطلاعیه
  • بدینوسیله به اطلاع می رساند سامانه دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخی جهان اسلام راه اندازی شده و علاقمندان، پژوهشگران و نویسندگان محترم می توانند مقالات خود را از طریق سامانه به نشریه ارسال نمایند. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای نویسنده مراجعه فرمایید.

دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخی جهان اسلام

شماره 6,دوره سوم پاییز و زمستان 1394

1

عنوان: راهکارهای شناخت استشهادنامه

صفحه: 7تا 28

نویسندگان: حسن زندیه ،مریم بلندی ،

کلیدواژگان: سند ، شهادت ، استشهادنامه ، ساختار ، عقد. ،

2

عنوان: سیاست حذف امپراتوری عثمانی، ترفند دوگانه تیمور و دول اروپایی

صفحه: 29تا 56

نویسندگان: کورش صالحی ،زهرا جعفرنژاد گرو ،

کلیدواژگان: تیمور ، بیزانس ، عثمانی ، اروپا ، نبرد آنقره. ،

3

عنوان: تأملی بر مناسبات ایلخانان و ممالیک در قرن هشتم هجری

صفحه: 57تا 86

نویسندگان: سیدابوالفضل رضوی ،

کلیدواژگان: ایلخانان ، ممالیک ، مناسبات خارجی ، راهبرد نظامی ، راهبرد سیاسی. ،

4

عنوان: بررسی و نقد تاریخ سند محمدبن معصوم بکری

صفحه: 87تا 108

نویسندگان: سیداصغر محمودآبادی ،اصغر منتظرالقائم ،محمدحسین ریاحی ،

کلیدواژگان: تاریخنگاری محلی ، شبهقاره هند ، سند ، میرمحمد معصوم بکری. ،

5

عنوان: وهابیت و گسترش اسلام تندرو در جنوب شرق آسیا

صفحه: 109تا 132

نویسندگان: محسن معصومی ،

کلیدواژگان: افراط گرایی اسلامی ، جنوب شرق آسیا ، عربستان سعودی ، وهابیت. ،