عکس نشریه

پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی العالمیة
محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

مدیر مسئول:

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علی عباسی

سردبیر:

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدمهدی گرجیان

مدیر اجرایی:

محمد علی نیازی

آدرس ایمیل:

h.f.islami@miu.ac.ir

صفحه آرا:عظیم قهرمانلو

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته
  • اطلاعیه
  • بدینوسیله به اطلاع می رساند سامانه پژوهش‌نامه حکمت و فلسفه اسلامی (علمی- پژوهشی) در حال راه اندازی می باشد و پس از آن علاقمندان، پژوهشگران و نویسندگان محترم می توانند مقالات خود را از طریق سامانه به نشریه ارسال نمایند. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای نویسنده مراجعه فرمایید.

دو فصلنامه علمی ترویجی پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی

شماره 5,دوره سوم پاییز و زمستان 1394

1

عنوان: نقد و بررسی معیار بداهت تصوری از دیدگاه اندیشمندان مسلمان

صفحه: 5تا 26

نویسندگان: رضا باذلی ،حسن عبدی ،

کلیدواژگان: تصور ، بدیهی ، معیار بداهت تصوری ، بساطت ، عمومیت ، علم حضوری. ،

2

عنوان: بازخوانی قاعده «کل حادث مسبوق بقوة و مادّة تحملها» با تأکید بر دیدگاه استاد جوادی آملی

صفحه: 27تا 42

نویسندگان: فاطمه سادات موسوی امیری ،محمدمهدی گرجیان عربی ،

کلیدواژگان: قاعده فلسفی ، حادث زمانی ، امکان ذاتی ، امکان استعدادی ، اصالت وجود. ،

3

عنوان: چگونگی شناخت خدا از راه شناخت نفس در تبیین روایت «من عرف نفسه فقد عرف ربّه»

صفحه: 43تا 62

نویسندگان: مجتبی افشارپور ،

کلیدواژگان: معرفت نفس ، معرفت رب ، علم حصولی و حضوری ، صفات کمالی ، صفات عدمی ، برهان نفس. ،

4

عنوان: نسبت مراتب تشکیکی وجود و معقول ثانی فلسفی در فلسفه ملاصدرا

صفحه: 63تا 82

نویسندگان: سیدمجید میردامادی ،

کلیدواژگان: فلسفه ملاصدرا ، اصالت وجود ، تشکیک مراتبی وجود ، منشأ انتزاع ، معقول ثانی فلسفی. ،

5

عنوان: نقش فطرت و جامعه در نیل به فضایل اخلاقی از دیدگاه فارابی

صفحه: 83تا 102

نویسندگان: محمدعلی رستمیان ،

کلیدواژگان: فارابی ، فضایل اخلاقی ، فطرت ، مدینه فاضله ، جامعه ، سعادت. ،