عکس نشریه

پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی العالمیة
محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

مدیر مسئول:

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علی عباسی

سردبیر:

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدمهدی گرجیان

مدیر اجرایی:

محمد علی نیازی

آدرس ایمیل:

h.f.islami@miu.ac.ir

صفحه آرا:عظیم قهرمانلو

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته
  • اطلاعیه
  • بدینوسیله به اطلاع می رساند سامانه پژوهش‌نامه حکمت و فلسفه اسلامی (علمی- پژوهشی) در حال راه اندازی می باشد و پس از آن علاقمندان، پژوهشگران و نویسندگان محترم می توانند مقالات خود را از طریق سامانه به نشریه ارسال نمایند. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای نویسنده مراجعه فرمایید.

دو فصلنامه علمی ترویجی پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی

شماره 6,دوره سوم بهار و تابستان 1395

1

عنوان: الحاد نقابدار در اندیشه پیروان ویتگنشتاین

صفحه: 5تا 26

نویسندگان: مهدی کریمی ،

کلیدواژگان: ناواقع‌گرایی ، رئالیسم دینی ، زبان دین ، ویتگنشتاینی‌ها ، دین و شیوه زندگی. ،

2
3

عنوان: بررسی چیستی ادراک کلیات و جزئیات از دیدگاه ابن‌سینا و ملاصدرا

صفحه: 27تا 42

نویسندگان: علی‌محمد احمدی ،محمدمهدی گرجیان ،

کلیدواژگان: ادراک کلیات ، تئوری تجرید ، تئوری تعالی ، مراحل ادراک ، ابن‌سینا ، ملاصدرا. ،

4

عنوان: عمل‌زدگی در اندیشه دینی

صفحه: 43تا 64

نویسندگان: علی‌اکبر عبادی نیک ،علی عباسی ،

کلیدواژگان: عمل ، ابزارانگاری ، کارکرد ، کارکردگرایی ، عمل¬زدگی. ،

5

عنوان: جایگاه حکمت در نظام فکری و مدل حکومتی فارابی

صفحه: 43تا 25

نویسندگان: محمدصادق تقی‌زاده طبری ،آسیه گنج‌خانی ،

کلیدواژگان: واژگان کلیدی: حکمت ، حکومت ، حاکمان ، مدینه فاضله ، فارابی. ،