بایگانی

عکس نشریه

پژوهشنامه اسلامی زنان‌ و‌ خانواده

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی(ص) العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

مدیر مسئول:

دکتر محمد مهدی صفورایی پاریزی

سردبیر:

دکتر علی نقی فقیهی

مدیر اجرایی:

سکینه شفیعی

ویراستار علمی :

حسن حیدرزاده

آدرس ایمیل:

iswf.mags@miu.ac.ir


 پایگاه های نمایه شده

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی:

www.sid.ir

پایگاه اطلاعات نشریات کشور:

www.magiran.com

پایگاه مجلات تخصصی نور:

www.noormags.ir

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته
  • اطلاعیه
  • قابل توجه نویسندگان محترم

    مقالاتی که مطابق شیوه نامه نشریه تنظیم نشده باشند, در روند ارزیابی قرار نمی گیرند. لطفا قبل از ارسال مقاله, بخش راهنمای نویسندگان و راهنمای تدوین مقاله مطالعه شود. فایل word و pdf مقالات باید فاقد نام نویسندگان باشد.

    با تشکر

دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده

شماره 8,دوره پنجم شهریور 1396

1

عنوان: تأثیر ماهواره در بی ثباتی ازدواج؛ نقش واسطه ای دینداری و نگرش مثبت نسبت به رابطه با جنس مخالف

صفحه: 9تا 21

نویسندگان: داریوش غفاری ،محمد سجاد صیدی ،خدیجه رضایی ،

کلیدواژگان: واژگان کلیدی: بی ثباتی ازدواج ، طلاق ، دینداری ، ماهواره. ،

2

عنوان: رابطه‏ پیوند والدینی با طرحواره‏های ناسازگار اولیه

صفحه: 23تا 44

نویسندگان: معراج مرادی ،علی نقی فقیهی ،

کلیدواژگان: پیوند والدینی قوی ، پیوند والدینی ضعیف ، طرحواره‏های ناسازگار اولیه. ،

3

عنوان: تدوین مدل رضایت شغلی بر اساس سبک زندگی اسلامی، سازگاری زناشویی و جنسیت در معلمان

صفحه: 45تا 65

نویسندگان: یوسف جمالی ،سید محمد کلانتر کوشه ،عبدا... شفیع¬آبادی ،مجتبی سلم آبادی ،

کلیدواژگان: رضایت شغلی ، سبک زندگی اسلامی ، سازگاری زناشویی ، جنسیت. ،

4

عنوان: بررسی تطبیقی «ذریه طیبه» در قرآن کریم و صحیفه سجادیه

صفحه: 67تا 88

نویسندگان: سید جعفر حق شناس ،زهرا تشکری ،

کلیدواژگان: ذریه ، ذریه طیبه ، شجره طیبه ، فرزندصالح ، نسل. ،

5

عنوان: مقایسه روان‌بنه‌های ناسازگاراولیه، باورهای غیرمنطقی، تعارض زناشویی و پایبندی مذهبی زنان و مردان متأهل

صفحه: 89تا 106

نویسندگان: عباس‌علی‌ هراتیان ،مسعود جان‌بزرگی ،مژگان آگاه هریس ،نیره ساری مطلق ،

کلیدواژگان: طرح‌واره ، روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه ، باورهای غیرمنطقی ، تعارض زناشویی ، پایبندی مذهبی ، دین‌داری. ،