عکس نشریه

مطالعات تاریخی جهان اسلام

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی ص العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

مدیر مسئول:

حجت‌الاسلام و المسلمین زارعان

سردبیر:

دکتر نعمت الله صفری فروشانی

مدیر اجرایی:

حسین رسولیان

ویراستار علمی :

علی رضا جوهرچی

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته
  • اطلاعیه
  • بدینوسیله به اطلاع می رساند سامانه دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخی جهان اسلام راه اندازی شده و علاقمندان، پژوهشگران و نویسندگان محترم می توانند مقالات خود را از طریق سامانه به نشریه ارسال نمایند. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای نویسنده مراجعه فرمایید.

دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخی جهان اسلام

شماره 7,دوره چهارم بهار و تابستان 1395

1

عنوان: تحلیل استنادی و ترسیم شبکه هم تالیفی مجله مطالعات تاریخی جهان اسلام

صفحه: 7تا 30

نویسندگان: علی الله‌اکبری ،احمد عابدی ،

کلیدواژگان: پژوهش‌نامه مطالعات تاریخی جهان اسلام ، چگالی نویسندگان ، تحلیل استنادی ، ترسیم شبکه هم‌تالیفی ،

2

عنوان: زمینه‌ها و علل تأسیس آموزشگاه توسط میسیونرهای امریکایی برای مسلمانان ارومیه در سال 1840م/1255ق

صفحه: 31تا 56

نویسندگان: حمید حاجیان پور ،موسی خاموشی ،

کلیدواژگان: میسیونرهای امریکایی ، آموزشگاه ، مسلمانان ، ارومیه ، امنیت. ،

3

عنوان: کاربست روش پدیدارشناسی در مطالعات شیعی غربیان

صفحه: 57تا 88

نویسندگان: محمدرضا بارانی ،

کلیدواژگان: شیعه¬پژوهی ، غربیان ، مسشترقان ، روش¬شناسی ، پدیدارشناسی ، دیوید پینالت ، شبه قاره هند. ،

4

عنوان: نقش قدرت‌های فرامنطقه‌ای در واگرایی ایران و مصر در دوره جمال عبدالناصر طی سال‌های (1960-1955م)

صفحه: 89تا 108

نویسندگان: محمدعلی چلونگر ،کبری شاه‌حسینی فارسی ،

کلیدواژگان: ایران ، مصر ، جمال عبدالناصر ، آمریکا ، شوروی. ،

5

عنوان: پیدایی امیرنشین شارجه؛ زمینه‌ها و علل

صفحه: 109تا 124

نویسندگان: عباس احمدوند ،

کلیدواژگان: شارجه ، امارات ، قواسم ، انگلستان ،