عکس نشریه

مطالعات تاریخی جهان اسلام

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی ص العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

مدیر مسئول:

حجت‌الاسلام و المسلمین زارعان

سردبیر:

دکتر نعمت الله صفری فروشانی

مدیر اجرایی:

حسین رسولیان

ویراستار علمی :

علی رضا جوهرچی

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته
  • اطلاعیه
  • بدینوسیله به اطلاع می رساند سامانه دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخی جهان اسلام راه اندازی شده و علاقمندان، پژوهشگران و نویسندگان محترم می توانند مقالات خود را از طریق سامانه به نشریه ارسال نمایند. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای نویسنده مراجعه فرمایید.

دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخی جهان اسلام

شماره 8,دوره چهارم پاییز و زمستان 1395

1

عنوان: بررسی ماهیت نظام ارزشی مرکزی کمالیستی و پیامدهای فرآیند تثبیت آن در دوره حاکمیت نظام تک حزبی (1923-1950) در ترکیه

صفحه: 7تا 32

نویسندگان: سید‌احمد موثقی ،محمد‌هادی مدنی ،

کلیدواژگان: نظام ارزشی مرکزی ، کمالیسم ، اسلام ، مرکز ، پیرامون. ،

2

عنوان: تحلیل ناکامی و بحران سازی ملی‌گرایی عربی و بازتاب‌های کنونی آن در جهان اسلام

صفحه: 33تا 50

نویسندگان: علی الهی تبار ،محسن الویری ،

کلیدواژگان: ملی‌گرایی عربی؛ نا کارآمدی؛ جهان اسلام؛ گروه‌های تکفیری؛ محافظه کاران سنتی ،

3
4

عنوان: تاریخ روابط اقتصادی ایران و آلمان در دوره قاجار (با تکیه بر حوزه خلیج¬فارس)

صفحه: 77تا 110

نویسندگان: حمید حاجیان‌پور ،حیدر امیری ،

کلیدواژگان: ایران ،آلمان ، قاجار ، بنادر خلیج فارس ، نیروی سوم ، تجارت. ،

5

عنوان: واکاوی گفتمان مهدویت فاطمیان در مغرب اسلامی

صفحه: 111تا 138

نویسندگان: زینب علیزاده جورکویه ،فاطمه جان احمدی ،

کلیدواژگان: فاطمیان ، مغرب اسلامی ، گفتمان ، مهدویت ، اسماعیلیه. ،