عکس نشریه

پژوهش‌نامه علوم انسانی اسلامی

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی العالمیة

مدیر مسئول:

حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر علی معصومی

سردبیر:

حضرت آیت الله علیرضا اعرافی

مدیر اجرایی:

رضا لطفی مغانجوقی

ویراستار علمی :

حجت الاسلام دکتر یوسف زاده

آدرس ایمیل:

en-eslami@miu.ac.ir

------------------------------

تلفن نشریه: 02532133385 و 02532133430

مشاوران علمی: حجج الاسلام آقایان دکتر علی همت بناری ، نصرالله سخاوتی ، دکتر جعفر رحمانی، نعمت الله پناهی و دکتر حسن یوسف زاده

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه تخصصی پژوهش‌نامه علوم انسانی اسلامی

شماره 1,دوره اول بهار , تابستان 1392

1
2
3

عنوان: عقل به مثابه یکی از مهمترین منابع شناخت از نگاه ملاصدرا و اصفهانی

صفحه: 41تا 60

نویسندگان: شهاب الدین وحیدی مهرجردی ،

کلیدواژگان: صدرالمتألهین ، میرزا مهدی اصفهانی ،نفس ، عقل و قلمرو عقل. ،

4

عنوان: الگوی تاسیس علوم انسانی اسلامی

صفحه: 61تا 83

نویسندگان: مهدی عبدالهی ،

کلیدواژگان: علوم انسانی ، کمال حقیقی انسان ، انسان شناسی ، هستی شناسی و معرفت شناسی. ،

5

عنوان: مبانی ابتناء‌علوم انسانی بر علوم دینی

صفحه: 84تا 112

نویسندگان:

کلیدواژگان: علوم انسانی ، انسان ، متافیزیک ، جامعیت دین و رابطه علوم انسانی با دین. ،