عکس نشریه

پژوهش‌ های منطقه ای

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

مدیر مسئول:

علی عباسی

سردبیر:

حسن رضایی

مدیر اجرایی:

مصطفی رضایی

ویراستار علمی :

حسین حیدری مهذب

ویراستار انگلیسی :

ط. ملکی

آدرس ایمیل:

un_almostafa@yahoo.com

سید اکبر موسوی

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

فصلنامه تخصصی پژوهش‌های منطقه‌ای

شماره 4,دوره اول تابستان 1389

1

عنوان: مسلمانان بالکان و علم دینی، میان سنّت و تجدد

صفحه: 11تا 40

نویسندگان: سعید خلیل اویچ ،

کلیدواژگان: اسلام ، بالکان ، حوزه‏های علمیه ، عالمان برجسته‏ی اسلاو جنوبی ، نظام آموزش دینی سنتی و مدرن ،

2

عنوان: صوفیان و طریقت‌ها در منطقه بالکان

صفحه: 41تا 80

نویسندگان: سید محمد طاهری ـ سید سعید هاشمی نسب ،

کلیدواژگان: تصوف ، بالکان ، جمهوری اسلامی ایران و رقیب شناسی. ،

3
4

عنوان: فرهنگ مردم ترکیه

صفحه: 95تا 122

نویسندگان: گروه مترجمین صراط ،

کلیدواژگان: ترکیه ،

5

عنوان: طریقت بکتاشی

صفحه: 123تا 133

نویسندگان: السی یازیجی ،

کلیدواژگان: بکتاشیه ، عثمانی ،