عکس نشریه

پژوهش‌ های منطقه ای

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

مدیر مسئول:

علی عباسی

سردبیر:

حسن رضایی

مدیر اجرایی:

مصطفی رضایی

ویراستار علمی :

حسین حیدری مهذب

ویراستار انگلیسی :

ط. ملکی

آدرس ایمیل:

un_almostafa@yahoo.com

سید اکبر موسوی

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

فصلنامه تخصصی پژوهش‌های منطقه‌ای

شماره 6,دوره اول بهار 1390

1

عنوان: بازخوانی اسلام سیاسی در تونس

صفحه: 15تا 52

نویسندگان: سید محمد ذوالفقاری ،

کلیدواژگان: تونس ، بیداری اسلامی ، اسلام سیاسی ، الاتجاه الاسلامی ، النهضۀ ، راشد الغنوشی ،

2

عنوان: تصوف در شمال آفریقا

صفحه: 53تا 100

نویسندگان: سید سعید هاشمی نسب ،

کلیدواژگان: تصوف ، شمال آفریقا ، رقیب‌شناسی ، راه‌کارها ،

3

عنوان: جدایی جنوب ســــودان و پیامدهای آن برای جهان اسلام

صفحه: 101تا 126

نویسندگان: اسماعیل رضوانی‌فر ،

کلیدواژگان: سودان ، جنوب سودان ، جهان اسلام ، رژیم صهیونیسیتی ، آمریکا ، غرب. ،

4

عنوان: بیداری اسلامی لیبی و افق‌های پیش‌روی جمهوری اسلامی ایران

صفحه: 127تا 156

نویسندگان: علی سروش ،

کلیدواژگان: لیبی ، قبایل ، بیداری اسلامی ، غرب ، جمهوری اسلامی ایران. ،

5

عنوان: انقلاب مصر و چشم‌انداز آینده آن

صفحه: 157تا 180

نویسندگان: مهدی بیکی ،

کلیدواژگان: مصر ، قانون اساسی ، اخوان المسلمین ، ارتش ، اسرائیل. ،