عکس نشریه

پژوهش‌ های منطقه ای

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

مدیر مسئول:

علی عباسی

سردبیر:

حسن رضایی

مدیر اجرایی:

مصطفی رضایی

ویراستار علمی :

حسین حیدری مهذب

ویراستار انگلیسی :

ط. ملکی

آدرس ایمیل:

un_almostafa@yahoo.com

سید اکبر موسوی

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

فصلنامه تخصصی پژوهش‌های منطقه‌ای

شماره 11,دوره جدید بهار 1393

1

عنوان: جریان‌شناسی تقریب مذاهب اسلامی (بخش دوم)

صفحه: 15تا 42

نویسندگان: حسن بشارتی راد ،

کلیدواژگان: جریان‌شناسی؛ تقریب؛ مذاهب اسلامی؛ وحدت اسلامی؛ امت اسلامی؛ اخوت اسلامی؛ ،

2

عنوان: مسیحیت ارتدوکس شرق؛ روسیه، اوکراین وگرجستان (بررسی استراتژی همگرایی)

صفحه: 43تا 77

نویسندگان: محمد رضا کلان فریبایی ،

کلیدواژگان: کلیسا ، کاتولیسیزم ، پروتستانتیزم ، اومانیسم ، مسیحیت ، قلمرو ، عقلانیت ، تثلیث ، ارتدوکس شرق ، اسقف اعظم ، کرملین‌ ، همگرایی ، آزادی وجدان و بحران منطقه‌ای. ،

3
4

عنوان: وضعیت مسلمانان در اروپا؛ چالش‌های فراروی و چشم انداز آینده

صفحه: 105تا 134

نویسندگان: محمد قربان پور ،

کلیدواژگان: مسلمانان ، اروپا ، ظرفیت‌ها ، چالش‌ها ، تهدیدها ، سناریوها ، چشم‌انداز. ،

5

عنوان: کاوشی در تاریخ و عقاید دروزیان منطقه شامات

صفحه: 135تا 165

نویسندگان: عباسعلی متولیان ،

کلیدواژگان: دروزیه ، غلو ، حاکم بامرالله ، اسماعیلیه ، باطن ، نقض شریعت. ،