بایگانی

عکس نشریه

پژوهشنامه اسلامی زنان‌ و‌ خانواده

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی(ص) العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

مدیر مسئول:

دکتر محمد مهدی صفورایی پاریزی

سردبیر:

دکتر علی نقی فقیهی

مدیر اجرایی:

سکینه شفیعی

ویراستار علمی :

حسن حیدرزاده

آدرس ایمیل:

iswf.mags@miu.ac.ir


 پایگاه های نمایه شده

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی:

www.sid.ir

پایگاه اطلاعات نشریات کشور:

www.magiran.com

پایگاه مجلات تخصصی نور:

www.noormags.ir

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته
  • اطلاعیه
  • قابل توجه نویسندگان محترم

    مقالاتی که مطابق شیوه نامه نشریه تنظیم نشده باشند, در روند ارزیابی قرار نمی گیرند. لطفا قبل از ارسال مقاله, بخش راهنمای نویسندگان و راهنمای تدوین مقاله مطالعه شود. فایل word و pdf مقالات باید فاقد نام نویسندگان باشد.

    با تشکر

دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده

شماره 010,دوره چهارم(طهورا) پاییز 1390

1

عنوان: حضرت زهرا، الگوی زن مسلمان

صفحه: 15تا 40

نویسندگان: زهرا محمدی ،

کلیدواژگان: حضرت زهرا ، الگو ، زن مسلمان. ،

2

عنوان: حضرت زهرا، الگوی زن مسلمان

صفحه: 15تا 40

نویسندگان: زهرا محمدی ،

کلیدواژگان: حضرت زهرا ، الگو ، زن مسلمان. ،

3

عنوان: تأثیر روابط سالم والدین بر تربیت دینی فرزندان

صفحه: 41تا 70

نویسندگان: زهرا ضیائی ،خدیجه ضیائی ،

کلیدواژگان: روابط ، والدین ، فرزندان ، تربیت دینی. ،

4

عنوان: تأثیر روابط سالم والدین بر تربیت دینی فرزندان

صفحه: 41تا 70

نویسندگان: ‌ زهرا ضیایی ،خدیجه ضیایی ،

کلیدواژگان: روابط ، والدین ، فرزندان ، تربیت دینی. ،

5

عنوان: فمینیسم و خانواده

صفحه: 71تا 98

نویسندگان: زینب السادات احتشامی ،

کلیدواژگان: فمینیسم ، خانواده ، دیدگاه اسلام ، جریان‌شناسی ،