بایگانی

عکس نشریه

پژوهشنامه اسلامی زنان‌ و‌ خانواده

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی(ص) العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

مدیر مسئول:

دکتر محمد مهدی صفورایی پاریزی

سردبیر:

دکتر علی نقی فقیهی

مدیر اجرایی:

سکینه شفیعی

ویراستار علمی :

حسن حیدرزاده

آدرس ایمیل:

iswf.mags@miu.ac.ir


 پایگاه های نمایه شده

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی:

www.sid.ir

پایگاه اطلاعات نشریات کشور:

www.magiran.com

پایگاه مجلات تخصصی نور:

www.noormags.ir

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته
  • اطلاعیه
  • قابل توجه نویسندگان محترم

    مقالاتی که مطابق شیوه نامه نشریه تنظیم نشده باشند, در روند ارزیابی قرار نمی گیرند. لطفا قبل از ارسال مقاله, بخش راهنمای نویسندگان و راهنمای تدوین مقاله مطالعه شود. فایل word و pdf مقالات باید فاقد نام نویسندگان باشد.

    با تشکر

دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده

شماره 011,دوره چهارم(طهورا) زمستان 1390

1

عنوان: جایگاه زن در ارتقای معنوی جامعه از دیدگاه امام خمینی)

صفحه: 15تا 44

نویسندگان: صالحه شریفی ،

کلیدواژگان: معنویت ، جامعه ، زنان ، امام خمینی ،

2

عنوان: شیوه‌های ترغیب و جذب کودک به نماز با محوریت خانواده

صفحه: 43تا 76

نویسندگان: سمیه یارمحمدی ،

کلیدواژگان: شیوه ، ترغیب ، نماز ، کودک ، خانواده ،

3

عنوان: اصول و شیوه‌های مؤثر در ارتباط والدین و فرزندان

صفحه: 77تا 108

نویسندگان: زهرا امیرحسینی ،

کلیدواژگان: اصول ،‌ شیوه ، مؤثر ، ارتباط ، والدین ، فرزند ،

4

عنوان: تحکیم خانواده و راهکارهای تقویت آن

صفحه: 109تا 130

نویسندگان: زهرا روحی ،

کلیدواژگان: تحکیم ، مودت ،‌ خلق ، حُسن ، اثر ، بعل ، جهاد زن. ،

5

عنوان: زنان و اصلاح الگوی مصرف

صفحه: 131تا 150

نویسندگان: ریحانه کارپرور ،

کلیدواژگان: اصلاح الگوی مصرف ، فرهنگ ، صرفه‌جویی ، اسراف ، تبذیر. ،