عکس نشریه

پژوهشنامه اسلامی زنان‌ و‌ خانواده

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی(ص) العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

مدیر مسئول:

دکتر محمد مهدی صفورایی پاریزی

سردبیر:

دکتر علی نقی فقیهی

مدیر اجرایی:

سکینه شفیعی

ویراستار علمی :

حسن حیدرزاده

آدرس ایمیل:

iswf.mags@miu.ac.ir


 پایگاه های نمایه شده

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی:

www.sid.ir

پایگاه اطلاعات نشریات کشور:

www.magiran.com

پایگاه مجلات تخصصی نور:

www.noormags.ir

کلیه اساتید و علاقمندان به داوری مقالات نشریه با شرایط زیر می توانند در سامانه به عنوان داور ثبت نام نموده, و نشریه "پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده" را به عنوان نشریه مورد نظر خود جهت داوری مقالات, انتخاب نمایند.

1. تخصص در یکی از رشته های مطالعات زنان, روان شناسی, علوم تربیتی, و کلیه رشته های علوم حوزوی.

2. داشتن سابقه پژوهشی و علمی (چاپ مقاله یا کتاب) در رشته تخصصی خود.

3. ارسال رزومه علمی خود به دفتر نشریه.