عکس نشریه

Pure Life

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی (ص) العالمیة

محل انتشار: دانشگاه مجازی المصطفی (ص)

مدیر مسئول:

حجت الاسلام دکتر محسن قنبری

سردبیر:

دکتر عابدین سیاحت اسفندیاری

مدیر اجرایی:

حجت الاسلام محمدجواد نجفلو

آدرس ایمیل:

research@almustafaou.com

حضور محترم داور گرامی ........................................................

با سلام و احترام

مقاله .................................................................................................................

به منظور ارزیابی مطابق با جدول پیوستی، ارسال می شود. در صورتی که مقاله نیاز به اصلاحات داشت، موارد اصلاحات را در قسمت زیر مرقوم فرمایید.

لطفاً به منظور تسریع در فرایند ارزیابی مقاله، حداکثر تا دو هفته فرم ارزیابی را تکمیل و به نشانی رایانامه معاونت پژوهشی و تولید ارسال نمایید:

 research@almustafaou.com

 

با تشکر

سردبیر 

اصلاحات لازم:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................


نظر نهایی سردبیر:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................