نمایش مقاله

طلیعه نور 28

صفحه: 1تا 104

نشریه: فصلنامه فرهنگی اجتماعی طلیعه نور

شماره : 28 دوره هشتم بهار 1393

نویسندگان:

کلیدواژگان: غرب, اسلام, چالش فرهنگی, رسالت عالمان, رسالت نخبگان, عالمان دینی, نخبگان دینی, پدیده تکفیر, امام خمینی, تقریب, تکفیر, تربیت اخلاقی, قرآن کریم, مهندسی تبلیغ, ساختار تبلیغ, تبلیغ دینی, نظریه پردازی, نقد کتاب, جنسیت پذیری اخلاق, جنسیت در اخلاق, حدود تربیتی, ثغور تربیتی, فقه و اصول, کارنما, عملکرد,

چکیده مقاله:
برخی عناوین مقالات طلیعه نور 28: 1.گزارش همایش علمی غرب، اسلام، چالش های فرهنگی 2. رسالت عالمان دین و نخبگان در مواجهه با پدیده تکفیر 3. نگاه امام خمینی به تقریب و تکفیر 4.روشهای تربیت اخلاقی از منظر قرآن 5.کرامت انسان از منظر قرآن 6.آیات ولایت 7.ساختار سازی مهندسی تبلیغ دین 8.کرسی نقد و نظریه پردازی جنسیت پذیری اخلاق 9.جایگاه فقه و اصول در زندگی 10.بررسی حدود و ثغور تعلیم و تربیت اسلامی ... * در ضمیمه این شماره از فصلنامه طلیعه نور، کارنمای عملکرد مجتمع آموزش عالی مشهد در سال 1392 به چاپ رسیده است
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 298 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود