نمایش مقاله

طلیعه نور 26-27

صفحه: 1تا 68

نشریه: فصلنامه فرهنگی اجتماعی طلیعه نور

شماره : 27 دوره هفتم زمستان 1392

نویسندگان:

کلیدواژگان: کرسی نظریه پردازی, نوآوری, خلاقیت, راسخان در علم, حضرت علی, مخاطب شناسی, مدیریت پژوهش, روش شناسی تبلیغ, وهابیت, سلفی گری, علوم تربیتی,

چکیده مقاله:
برخی عناوین مقالات طلیعه نور 26-27: 1. کرسی نظریه پردازی نوآوری در تفسیر سخن علی علیه السلام درباره راسخان در علم 2. مخاطب شناسی دینی با تاکید بر ابزارهای نوین 3.مدیریت پژوهش در مقیاس فردی 4.روش شناسی تبلیغی وهابیت 5.فلسفه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام 6.روش های مقابله هوشمند با سلفی گری 7. مخاطب شناسی دینی 8. شاخص های ده گانه خلاقیت و نوآوری ...
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 214 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود