نمایش مقاله

نقد دیدگاه مستشرقان درباره تعدد همسران پیامبر از منظر قرآن

صفحه: 61تا 90

نشریه: دوفصلنامه علمی ترویجی قرآن پژوهی خاورشناسان

شماره : 21 دوره 11 پاییز و زمستان 1395

نویسندگان: محمد حسین محمدی ,فاطمه صارمی ,

کلیدواژگان: تعدد زوجات، محمد، اسلام، همسران پیامبر، مستشرقان.

چکیده مقاله:
در طول تاریخ مستشرقان زیادی درباره‌ قرآن و اسلام پژوهش کرده‌اند، به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران مستشرقان تحقیقات خود را علیه اسلام، پیامبر و مکتب أهل‌بیت شدت بخشیدند و در مقابل چالش‌ها به جای ارائه حقایق به اهانت و افتراء به اسلام و نقد سیره و زندگی پیامبر پرداخته‌اند. در این میان مسئله‌ تعدد زوجات پیامبر یکی از موضوعات مورد توجه مستشرقان بوده و این موضوع را دلیلی بر شهوترانی پیامبر و علاقه‌ مفرط ایشان به زنان و مانع گرایش افراد به اسلام و به تبع آن تضعیف دین اسلام دانسته اند. در حالی که با نگاه جامع به آیات و روایات و منابع تاریخی و حدیثی، تعارض این ادعاها با ویژگی‌های شخصیتی پیامبر و واقعیت‌های تاریخی روشن می‌شود. از طرف دیگر، تمام ازدواج‌های آن حضرت بعد از وفات حضرت خدیجه دارای مصالح و حکمتی بوده است. در این نوشتار کوشیده شده است تا با بررسی ادله و حکمت‌های ازدواج‌های رسول خدا و بیان اهداف هر یک از آنها و همچنین بیان دیدگاه‌های برخی از اندیشمندان منصف غربی، بطلان دیدگاه‌های مستشرقان روشن و از ساحت مقدس نبی اکرم در حدّ توان دفاع گردد.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 154 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود