نمایش مقاله

حقوق متقابل مردم و حاکم در حکومت اسلامی (از دیدگاه نهج ‌البلاغه)

صفحه: 127تا 151

نشریه: (Pure Life (Student Journal

شماره : 9 دوره چهارم، ویژه نامه سیاست و حکمرانی در اسلام (به چهار زبان: عربی، فارسی، اردو و آذری) بهار (فروردین ماه)- رمضان المبارک 1396

نویسندگان: آمنه احسانی ,محمد صادق انصاری ,

کلیدواژگان: حکومت اسلامی، حقوق متقابل، مردم، حاکم، امام علی (علیه السلام)

چکیده مقاله:
در حکومت اسلامی، قوانین حاکم بر اساس مبانی دینی و الهی ترسیم می شود؛ لذا انتظار از چنین جامعه‌ای، رفتارهای دین‌مدارانه است؛ از همین رو، توقع از حاکمان این حکومت این است، که رفتارهای خود را با دیگران- اعم از مخالف و موافق- بر اساس دستورات دینی استوار گردانند؛ به همین ترتیب، از مردم نیز انتظار می‌رود روابط خود را با حکومت، بر اساس روابط دینی تنظیم نمایند. از طرف دیگر، از مهم‌ترین حقوق حاکم بر مردم ، اطاعت از دستورات او، حمایت از او و داشتن رفتار خیرخواهانه نسبت به حکومت و حاکم است. در اندیشه سیاسی امام علی علیه السلام رابطه حقوقی مردم و حکومت، رابطه‌ای دوجانبه و متقابل- و به دور از هر گونه تبعیض و دوگانگی- است؛ چه اینکه اگر حقی هست، در هر دو سوی این رابطه وجود دارد؛ به نحوی که هر دو طرف ملزم به رعایت آن هستند. در این پژوهش تلاش می شود به بررسی حقوق متقابل مردم و حاکم در دین اسلام- مطابق با آموزه های محموعه ارزشمند نهج البلاغه- پرداخته شود.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 136 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود