نمایش مقاله

بررسی و تبیین وضعیت علمی – فرهنگی مسلمانان هندوستان

صفحه: 185تا 218

نشریه: فصلنامه تخصصی پژوهش‌های منطقه‌ای

شماره : 12 دوره جدید تابستان 1393

نویسندگان: محسن محمدی - مرتضی اشرافی ,

کلیدواژگان: مسلمانان، شیعیان، هند، اسلام‌گرایی، علمای هند، جمهوری اسلامی ایران

چکیده مقاله:
هند کشوری است که به دلیل گستردگی فرهنگ و جغرافیا و تنوع ملت‌ها و ادیان آن، منحصر‌ به‌فرد بوده و به نام «کشور 72 ملت» معروف است. تمدن هند با تاریخ پنج هزار ساله، یکی از قدیمی‌ترین تمدن‌های جهان به شمار می‌رود. برآوردهای استراتژیک در خصوص رشد و توسعه هندوستان این کشور را سومین کشور برتر جهان در دهه آینده می‌داند. این کشور در زمینه‌های گوناگون در حال توسعه است و می‌رود تا پس از چین و آمریکا و پشت سرگذاشتن کشورهای اروپایی و شرق آسیا و روسیه به سومین قدرت جهانی تبدیل شود. مشاهده تنوع مذاهب موجود در هندوستان برای هر فرد نظاره‌گر و پژوهشگری، بسیار شگفت انگیز خواهد بود؛ چرا که جامعه هند تصویری از ناهمگونی و تضاد خواسته‌ها، تمایلات، مذاهب و فرهنگ‌ها می‌باشد. لذا هر نوع برنامه ریزی در حوزه توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیازمند آینده نگری، تفکر راهبردی، انجام اقدامات و فعالیت‌های هدفمند، گسترده و عمیق و کنترل و اصلاح پیاپی است و منطقاً نیازمند طراحی الگو، هدفگذاری و برنامه راهبردی و آینده پژوهانه است که ما در این تحقیق به دنبال هدفگذاری و ارائه برنامه راهبردی بوده البته در قالبی توصیفی- تبیینی درجهت تبیین وضعیت علمی – فرهنگی شیعیان هندوستان هستیم.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 3715 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود