نمایش مقاله

ترمه کشمیری(یزدی)

صفحه: 51تا 76

نشریه: دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخی جهان اسلام

شماره : 8 دوره چهارم پاییز و زمستان 1395

نویسندگان: محمد‌کریم یوسف جمالی ,سیدعلی‌رضا ابطحی ,سیدمنصور امامی میبدی ,

کلیدواژگان: نسّاجی یزد، صفویه، غیاث‌الّدین یزدی، مخمل، ترمه.

چکیده مقاله:
قدرتمند شدن صفویه توسط پادشاهانی مثل شاه عباس اول باعث اتحاد سیاسی کشور، رونق تجارت، امنیت جاده‌ها و در نتیجه بازرگانی شد. در این میان، یزد با قدمت چند هزار ساله در نساجی، در دوره صفویه بزرگترین طراح پارچه در تاریخ ایران یعنی غیاث الدین نقشبند یزدی را پرورش داد. حمایت حکومت مرکزی از کارگاه‌های نساجی موجب رونق اشتغال در صنعت نساجی شد و طراح برجسته‌ای همچون غیاث الدین نقشبند یزدی که در تاریخ نساجی ایران کم نظیر بود، ظهور یافت. او با عزیمت به اصفهان و ریاست بر کارگاه‌های سلطنتی به‌عنوان برجسته‌ترین طراح پارچه در تاریخ نساجی ایران شهرت یافت. در عصر صفوی دو ابتکار فنی در طراحی و بافت پارچه چندتایی و مخمل رخ داد که غیاث برجسته‌ترین استاد هردوی آن‌ها بود و یزد در تولید انواع منسوجات مثل زری، ترمه و.. شهره خاص و عام بود. تحولات در نساجی در این دوره این سؤال را مطرح می‌نمایدکه: تحولات نساجی در یزد و نقش هنرمندان یزدی در این عصر چگونه توصیف شده است؟ محصولات و دست آوردهای این تحولات در کشور و در یزد چه بود؟ تبین فرضیات مطرح توصیفی-تحلیلی مبتنی برآثار اسنادی وکتابخانه‌ای می‌باشد.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 94 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود