نمایش مقاله

روش‎شناسی علامه امینی در نقد سلفیت

صفحه: 83تا 102

نشریه: دو فصلنامه علمی ترویجی پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی

شماره : 7 دوره چهارم پاییز و زمستان 1395

نویسندگان: مصطفی عزیزی علویجه ,سیدحسین شاهچراغ ,

کلیدواژگان: روش‌شناسی نقد، سلفیت، وهابیت، علامه امینی، الغدیر.

چکیده مقاله:
توجه به روش‌های علامه امینی در نقد اندیشه‌های سلفیت، راه مبارزه منطقی و درست با سلفیت را برای پژوهشگران هموار می‌سازد و الگوهای موفقی را برای نقد و به چالش‌کشیدن آنها معرفی می‌کند. روش‌های نقد باتوجه به تنوع مخاطبان، متنوع است. علامه امینی باتوجه به شناخت ژرفی که از سلفیت دارد و نیز باتوجه به تسلطی که بر روش‌های نقد و مناظره دارد، بهترین روش‌ها را برای نقد این گروه به‌کار گرفته است. در نوشتار حاضر، روش‌های به‌کار گرفته‌‌شده به‌وسیله علامه امینی ـ اعم از روش‌های نقد صوری و روش‌های نقد محتوایی ـ مورد اصطیاد و بازپژوهی قرار گرفته است و بر روش‌هایی همچون روش انگیزه‎شناسی و انگیزه‌یابی، روش تحقیر علمی، روش ردّ انتساب و اتهام، روش طرح پرسش، روش تیغ دولبه، روش مطالبه دلیل، روش نقضی و روش نقد همه‌جانبه تأکید شده است.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 49 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود