نمایش مقاله

چالش‌های تاریخی کلیسا در قرون وسطی

صفحه: 81تا 90

نشریه: دو فصلنامه انجمن مطالعات فلسفی کلامی

شماره : 4 دوره دوم پاییز و زمستان 1392

نویسندگان: عبدالله صادقی ,

کلیدواژگان: خشونت، جنایت، کلیسا، مسیحیت، قرون وسطی، کتاب مقدس.

چکیده مقاله:
چکیده یکی از اشکالاتی که به طور معمول برخی از مسیحیان به اسلام وارد می‌کنند، خشن بودن دین اسلام است و با استفاده از رسانه‌ها و با روش‌های مستقیم و غیرمستقیم به مخاطبان خود القا می‌کنند که اسلام دین خشونت است. ولی با بررسی گذشته مسیحیت خصوصاً دوران حاکمیت کلیسا (قرون وسطی)، مسیحیت چهره دیگری از خود به جا گذاشته است. علاوه بر این در کتاب مقدس موجود، حوادث خشونت باری از دوران گذشته که مورد قبول مسیحیت هم می‌باشد نقل شده است؛ نکته دیگر اینکه احکامی در کتاب مقدس آمده که سختی و خشونت آن قابل دفاع نیست.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 482 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود