نمایش مقاله

آداب گفتگو از نگاه قرآن و پیامبر اعظم (صلی الله علیه وآله)

صفحه: 36تا 57

نشریه: (Pure Life (Student Journal

شماره : 1 دوره اول، ویژه نامه: سبک زندگی برتر از نگاه قرآن و پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله (به سه زبان: فارسی، عربی، اردو) زمستان/ اسفندماه (جمادی الأول) 1393

نویسندگان: بختیار عزیزی ,علی مهدوی فرید ,

کلیدواژگان: آداب گفتگو، قرآن، پیامبر اعظم(صلی الله علیه وآله)، جدل، مناظره

چکیده مقاله:
در این مقاله آداب گفتگو از نگاه قران کریم و پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه وآله) مورد تحقیق و ‏بررسی قرار گرفت. اهمیت گفتگو و جایگاه آن در قرآن کریم با تأکید بر فطری ‏بودن، انواع گفتگو و سپس آفات گفتگو از دیگر محورهایی بود که در ادامه بررسی ‏شد.‏ اهمیت این مقاله، یافتن پاسخی برای پرسش های طرح شده بود؛ این‌که: چرا ‏گاهی در محاوره و گفتگوهای‌مان با دیگران دچار مشکل می شویم؟ آداب صحیح و ‏قواعد درست کدام است؟ قرآن کریم در این زمینه چه اصولی را عنوان می کند؟ ‏پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) چه روش عملی را به کار می بردند؟ و این‌که آفات و آسیب های ‏گفتگو چیست؟ از جمله نتایجی که در این تحقیق حاصل شد، این‌که: آدابی همچون حسن گفتار، ‏حق‌گویی، خوش خلقی، ملایمت، تواضع، نیکوکاری به خانواده و مردم و مستمندان، ‏و دوری از بدگویی و صدای بلند و... از آیات الهی و سخنان پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) ذکر ‏می‌شود. در مناظره رفتارهایی همچون گوش دادن به مدّعای مخاطب و انتخاب ‏بهترین سخن، دوری از جدال، به نرمی سخن گفتن، دوری از پرخاش و... نیکو ‏محسوب می گردد. در آفات گفتگو نیز بیهوده گویی، پرگویی، چاپلوسی، غیبت، خشم ‏و... را در قرآن کریم و سخنان پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) مورد ذم درمی یابیم. نتیجة نهایی آن که ‏برای رسیدن به یک گفتگوی صمیمانه، مؤثر و دلنشین بایستی از قواعد ذکر شده ‏پیروی کرده و از آفات شمرده شده نیز دوری کنیم.‏
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 959 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود