نمایش مقاله

نقش تربیت دینی خانواده در مقابله با تهاجم فرهنگی

صفحه: 111تا 136

نشریه: دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده

شماره : 012 دوره پنجم (طهورا) بهار 1391

نویسندگان: فایزه سادات طباطبایی امیری ,اکرم محمدیان ,

کلیدواژگان: تهاجم فرهنگی، فرهنگ‏پذیری، تبادل فرهنگی، تربیت دینی، تربیت اسلامی، نهاد خانواده

چکیده مقاله:
حیات بشری همواره با فرهنگ توأم بوده است و جامعه‌ای که فرهنگ مخصوص به خود ندارد، مرده است. فرهنگ بالنده، برای تکامل باید با سایر فرهنگ‌ها و جذب عناصر مثبت آن توانایی تبادل داشته باشد. بنابراین، تمام فرهنگ‌ها باید در تعامل با یکدیگر باشند، اما گاهی مجموعه‌ای سیاسی یا اقتصادی برای رسیدن به مقاصد خاص خود و اسارت یک ملت به بنیان‌های فرهنگی آن ملت هجوم می‌برد و باورهای تازه‌ای را به زور و به قصد جایگزینی بر فرهنگ و باورهای ملی آن ملت وارد می‌کند. در این صورت مقاوم‌سازی نسل در برابر توطئه‌ها و قطع زمینه‌های تهاجم‌پذیری، در درون خانواده‌ها و با تربیت صحیح فرزندان امکان پذیر است. مقاله حاضر، در نظر دارد با هدف ترسیم نقش خانواده که مؤثرترین عامل انتقال فرهنگ و رکن بنیادی جامعه است، علاوه بر بررسی ابزار تهاجم فرهنگی و راه‌های مقابله با آن، شاخص‌ها و ویژگی‌های مهم محیط خانواده را در این رویارویی معرفی نماید. نتایج بررسی نشان می‌دهد از آنجا که انسان‌ها در خانواده به هویت و رشد شخصیت دست می‌یابند و فقط در خانواده‌های سالم می‌توانند به تکامل معنوی و اخلاقی برسند، از این رو، خانواده نه تنها عامل کمال‌بخشی، آرامش و بالندگی اعضای خویش است بلکه در تحولات اساسی جوامع نقش عمده‌ای ایفا می‌کند و مذهب، آموزش و حکومت نیز از عملکرد خانواده متأثر می‌شوند. در زمینه مقابله با تهاجم فرهنگی نیز خانواده‌ها می‌توانند با تربیت دینی فرزندان، نقش خطیر خود را در جامعه به خصوص جامعه اسلامی به ظهور برسانند.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 3129 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود