نمایش مقاله

بررسی رویکردهای خاورشناسان پیرامون مکی و مدنی

صفحه: 77تا 92

نشریه: دوفصلنامه علمی ترویجی قرآن پژوهی خاورشناسان

شماره : 12 دوره اول بهار و تابستان 1391

نویسندگان: رضا حق‌پناه ,مصطفی احمدی‌فر ,

کلیدواژگان: قرآن، آیات و سوره‌های مکی و مدنی، تقسیم‌بندی سوره‌ها، خاورشناسان.

چکیده مقاله:
یکی از مهم‌ترین مباحث تاریخ قرآن، موضوع آیات و سوره‌های مکی و مدنی است که در این باره دیدگاه‌های گوناگونی از سوی دانشمندان اسلامی و نیز خاورشناسان مطرح شده است. لامنس (م1937م)، رژی بلاشر (1973م) و نولدکه (1930م) از خاورشناسانی‌اند که پیرامون آیات و سوره‌های مکی و مدنی، نظریه‌هایی را ارایه داده‌اند که در این نوشتار به بررسی و نقد آنها پرداخته شده است. سوره‌های مکی قبل از فترت، سور‌ه‌های مکی پس از فترت و آیات و سوره‌های مدنی از دیدگاه لامنس؛ تقسیم‌بندی سوره‌های قرآن از سوی نولدکه؛ مرحله قبل فترت وحی، مرحله بعد فترت وحی و مرحله اواخر قبل از هجرت از دیدگاه بلاشر مباحثی است که در این نوشتار بررسی و نقد شده است.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 964 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود