نمایش مقاله

فصلنامه فرهنگی اجتماعی طلیعه نور

صفحه: 1تا 2

نشریه: فصلنامه فرهنگی اجتماعی طلیعه نور

شماره : 33 دوره نهم تابستان 1394

نویسندگان: حسنعلی اخلاقی امیری ,

کلیدواژگان: تحصیل و تزکیه استکبار ستیزی تقریب مذاهب شبهات وهابیت فاجعه منا

چکیده مقاله:
در این شماره به موضوع استکبار ستیزی در کلام رهبری و با اشاره به آیاتی از قرآن کریم اشاره شده است . از دیگر موضوعات این شماره آشنایی با یکی از پیشگامان تقریب مذاهب اسلامی ، استاد محمد مغنیه و همچنین گزارش همایش بین المللی تجلیل از بانوان مروج فرهنگ رضوی می باشد .


تعداد نمایش: 162 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود