نمایش مقاله

قصه قرآنیเรื่องเล่าในอัลกุรอาน

صفحه: 71تا 80

نشریه: Message Of QURAN

شماره : 15 دوره ششم پاییز 1393

نویسندگان: ترجمه: شیخ ابراهیم آوه ,

کلیدواژگان: รอาน ؛ ในอัล ؛ เล่า ؛ เรื่อง

چکیده مقاله:
มนุษย์ไม่อาจสามารถแยกออกจากประวัติศาสตร์ได้ เพราะมนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ ชนที่อยู่ยุคหลังสามารถรับรู้ได้ถึงความเป็นมาต่างๆ ของจักรวาล โลก ธรรมชาติ และบรรพบุรุษของพวกเขา
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 161 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود